Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Kabała a antropozofia

Nauki Rudolfa Steinera są bardzo specyficzne - analizując informacje przekazane przez niego i próbując skonfrontować je z innymi systemami ezoterycznymi napotkałem duże rozbieżności. Udało mi się połączyć kolejne etapy ewolucji Ziemi z żywiołami, przez co lepiej rozumiem jak kształtowały się pierwiastki alchemiczne, ale w zasadzie to wszystko. Okazało się, że podobne rozterki przeżywam nie tylko ja...

Przede wszystkim nie ma za wiele informacji dokonujących porównań antropozofii z innymi systemami, a te do których dotarłem sugeruje niemożność pogodzenia antropozofii z innymi systemami - w szczególności z Kabałą. Samo takie twierdzenie wydało mi się bardzo dziwne bo przecież Kabała to metasystem czyli powinna być zdolna do objęcia innego systemu - zwłaszcza w obrębie tego samego obszaru pojęciowego. Znalazłem jednak stronę Giorgio Tarditi Spagnoli na której reklamuje swoją książkę "Cabala e Antroposofia". Giorgio dostrzegł również ten problem i stara się go w jakiś sposób rozwikłać.

Cabala e Antroposofia"Ta książka została napisana, aby pomóc tym, którzy badając te dwa wielkie nurty Tajemnic Zachodu, zadali sobie pytanie: jaki związek istnieje między Kabałą a Antropozofią? Książka jest pierwszą próbą odpowiedzi na to pytanie i wyraźnie nie twierdzi, że wyczerpuje to pytanie. Mam nadzieję, że będziemy w stanie pomóc w sformułowaniu kolejnych pytań. Wyjaśnijmy od razu, że ten tekst nie jest próbą stworzenia nowego „mieszanego” prądu: nic więcej niż to, co jest. Możemy rozważyć tę pierwszą inicjatywę jako słownik kabalistyczno-antropozoficzny, aby ci, którzy zamierzają studiować oba te nurty, mogli przełożyć terminy jednego na drugi i odwrotnie, aby uzyskać większe wzajemne zrozumienie między tymi dziedzinami ezoteryki.

Co więcej, książka ta jest także odpowiedzią na opinię, że kabała i antropozofia to dwa systemy, które są nie tylko głęboko różne, ale nawet nie do pogodzenia. Tak nie jest i na tych stronach pokaże się, że sam Rudolf Steiner, zwłaszcza w początkowej fazie antropozoficznie zorientowanego sformułowania Nauki o Duchu, odnosił się właśnie do Kabały."

Rudolf Steiner podobno zamierzał uzupełnić "Teozofię", opublikowaną w 1904 r., opisem kosmicznej ewolucji opartym na 10 kategoriach arystotelesowskich (greckim odpowiedniku sefirotów), które zdefiniował jako logosofię (mądrość logosu). Steiner opisał je jako alfabet kosmiczny, w którym jest napisana Księga Natury, Liber M z Manifestów Różokrzyżowych. Zapewne taki rozdział wyjaśniłby wiele w rozbieżnościach nazewniczych pomiędzy antropozofią a Kabałą. Niestety to, co miało być ostatnim rozdziałem "Teozofii", nigdy nie zostało opublikowane. 

Do samej Kabały Steiner nie odnosił się zbyt często, a jeśli już to czynił, to ma się wrażenie, że opisywał bardzo specyficzną jej wersję. Trudno mi oszacować poziom znajomości Kabały przez Steinera - chętnie bym napisał, że był wybitnym jej znawcą, ale nie wydaje się to być prawdą. Przede wszystkim w materiałach Steinera dają się zauważyć pewne różnice ze znaną nam jej wersją. Na glifie drzewa życia centralne miejsce zajmuje sefira Geburah, która zamieniła się miejscami z Tiphereth. Podobna zamiana dotknęła Hod i Jesed

Sprawa odmiennych przyporządkowań nie dotyczy zresztą tylko Kabały. Również w korespondencjach hermetycznych pomiędzy planetami starożytnymi a znakami zodiaku widać spore różnice: Jowisz ma związek z Panną, Mars z Wagą, Słońce ze Skorpionem (Orłem), itd... Podobnie jest zresztą z hierarchiami anielskimi, które u Steinera przyjmują odmienny układ i nazewnictwo niż tradycyjne.

Wprowadza to niewątpliwie zamieszanie i sugeruje, że Steiner zdobył swoją wiedzę indywidualnie, za pomocą jasnowidzenia, przed zapoznaniem się z istniejącymi systemami, a dopiero potem usiłował swoje nazewnictwo pogodzić z poznawanymi systemami.

Nie ujmuje to oczywiście nic z osiągnięć Steinera.

Samej książki "Cabala e Antroposofia" nie przeczytałem - jest dostępna tylko po włosku, a o innych wydaniach nic nie wiem. Przeczytałem kilka artykułów autora, w szczególności ten, na stronie Pansophers. Na tej podstawie wyłania mi się obraz pewnych relacji i wzajemnych powiązań pomiędzy Kabałą a Antropozofią, które można prześledzić za autorem i wyrobić sobie pewną opinię na ten temat. Z pewnością można poznać dzięki temu kolejne korespondencje - co niewątpliwie jest ciekawym wkładem Giorgio Tarditi Spagnoli.