Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Medytacje

Medytację rozumiem w bardzo prosty, pierwotny sposób - "medytować", to dla mnie prawie to samo, co "rozmyślać". Jednak medytacja to coś więcej niż strumień myśli. W sposób nieco bardziej opisowy i szerszy znaczeniowo medytację określiłbym jako "poddawać coś obróbce umysłu". Poniżej zamieszczam różne własne spostrzeżenia, choć niekoniecznie będące wynikiem medytacji - to, co mnie poruszyło.

Wyższa świadomość (cz.III).

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-08-13 11:39
Pięć poziomów świadomości, jakie obserwujemy w otaczającym nas świecie, wyznacza kierunek w jakim się ona rozwija. Czy na podstawie tej obserwacji można wyciągnąć już jakieś wnioski na temat jaki będzie następny etap tego rozwoju? No i oczywiście, czy widać już jakieś oznaki kolejnych etapów?

Tak podstawione pytania oczywiście już samo w sobie niosą twierdzenie, że ewolucja się nie skończyła i czeka nas "coś jeszcze" w kwestii świadomości. "Coś jeszcze" poza wymienionymi wcześniej 5 jej poziomami: świadomością elementarną, mineralną, roślinną, zwierzęca i ludzką. To przekonanie, że nie osiągnęliśmy końca ewolucji i będzie ona trwała przenika wszystkie filozofie związane z duchowością. Od najdawniejszych czasów religie objawiały bóstwa o wielkiej mocy i możliwościach oraz herosów, którzy choć pochodzenie mieli ludzkie (przynajmniej częściowo) to możliwościami znacznie ponad ludzi wyrastali, i choć często walczyli z bogami to jednak nie byli im równi. To od tych istot tradycja wywodzi nazwy dla dwóch kolejnych poziomów świadomości: boskiej i półboskiej.

Poziomy świadomości - cz. I.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-07-17 10:49
Rozwój duchowy postrzegany jako rozwój świadomości w kontekście życia jednostki nie jest jedyną możliwą forma podejścia do tej kwestii. Równie dobrze można go rozumieć jako ewolucję istot żywych, a nawet rzeczywistości jako takiej. Przy takim podejściu celem rozwoju jednostki będzie wzniesienie się na poziom zajmowany przez byty, które są niejako ponad naszym poziomem istnienia.

Uczucie przeciw rozumowi.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-07-01 20:40
Ostatnio pisałem o irracjonalności, jako efektowi działania uczuć - zarówno w sensie emocji, jak ogólnie wrażeń odbieranych zmysłami, czy też nawet tych pozazmysłowych. Zwłaszcza te ostatnie, np. w formie empatii, wydają się najwyższym pozytywnym przejawem irracjonalności.

Irracjonalizm a uczucia.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-06-26 17:36
Porządkowanie wiedzy i jej kategoryzowanie ma za zadanie zdobycie jak najbardziej przejrzystego na nią spojrzenia. Jest to takie intelektualne "solve et coagula" gdzie najpierw rozdzielamy wszystko na podstawowe elementy a potem dokonujemy syntezy.