Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Medytacje

Medytację rozumiem w bardzo prosty, pierwotny sposób - "medytować", to dla mnie prawie to samo, co "rozmyślać". Jednak medytacja to coś więcej niż strumień myśli. W sposób nieco bardziej opisowy i szerszy znaczeniowo medytację określiłbym jako "poddawać coś obróbce umysłu". Poniżej zamieszczam różne własne spostrzeżenia, choć niekoniecznie będące wynikiem medytacji - to, co mnie poruszyło.

Pomiędzy religią, sztuką a nauką.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-16 23:55
Ostatnio toczę wiele dyskusji na temat tego czym jest nauka, metody naukowe i wiedza jako taka. Dyskusje te wywoływane są przez próby wykorzystania nauki do propagowania jakiś idei - najczęściej powiązanej z ezoteryką. Z czasów studiów wyniosłem wielki szacunek dla nauki, i choć nie zajmuję się nią od wielu lat, to zawsze, gdy widzę taką sytuację, staram się prostować wszystkie nieporozumienia i niedopowiedzenia.
 

Czym jest nauka?

Problemem wiedzy jako takiej - jej podziału, definicji i rozróżnianiem, co jest nauką a co nie, zajmuje się filozofia nauki. Jest ona niejako metanauką, czyli nauką o nauce. Najogólniej rzecz ujmując nauka to rodzaj wiedzy, która dobrze opisuje rzeczywistość. W zasadzie to w taka definicja obejmuje każdy rodzaj wiedzy - po to ona w sumie istnieje.

Magia IHVH ADNI

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-06-07 10:42
Magię IHVH ADNI (TMO) jest formą medytacyjną rozpowszechnianą przez Rawna Clarka (The Magic of IHVH - ADNI © 2003 Rawn Clark). Poznałem ją parę lat temu na niedziałającym już serwisie FranzBardon.pl, opisującym pracę w systemie Bardona. Autor strony usunął jednak wszystkie materiały, w szczególności również wyjątkowej jakości polskie nagrania lekcji Magii IHVH ADNI (i wielu innych), i zabronił ich dalszego rozpowszechniania.

ESP - postrzeganie pozazmysłowe

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-05-17 16:38
Umiejętność pozyskiwania informacji zewnętrznych inną drogą niż poprzez 5 znanych zmysłów nazywana jest percepcją pozazmysłową (ang. ESP - ExtraSensory Perception). Zdolność ta bywa nazywana również "szóstym" zmysłem, instynktem, przeczuciem lub intuicją i dotyczy pokonywanie ograniczeń nie tylko w wymiarach percepcji ale również przestrzeni i czasu.

Mistycyzm a zdolności poznawcze

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-04-29 21:47
Rozwój duchowy jest niezwykle złożoną sprawą i obejmuje niesłychanie wiele zagadnień. Jednym z nich jest doświadczanie przeżyć mistycznych. Niewątpliwie związane jest to z nietypowym rozwojem zdolności poznawczych, umożliwiających odbieranie tego typu wrażeń.

Sztuka alchemii

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-04-26 14:52
Alchemia, nazywana w dawnych czasach "sztuką królewską", była praktyką za pomocą której alchemik poszukiwał kamienia filozoficznego, panaceum na wszelkie choroby i eliksiru nieśmiertelności. Obecnie alchemia traktowana jest jako symboliczny zapis procesów psychologicznych. Chciałbym jednak przedstawić jej pewne praktyczne zastosowanie.