Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Medytacje

Medytację rozumiem w bardzo prosty, pierwotny sposób - "medytować", to dla mnie prawie to samo, co "rozmyślać". Jednak medytacja to coś więcej niż strumień myśli. W sposób nieco bardziej opisowy i szerszy znaczeniowo medytację określiłbym jako "poddawać coś obróbce umysłu". Poniżej zamieszczam różne własne spostrzeżenia, choć niekoniecznie będące wynikiem medytacji - to, co mnie poruszyło.

Czym jest medytacja?

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-04-19 12:02
Na naszych ścieżkach duchowych bardzo często mamy kontakt z pojęciami typu medytacja, kontemplacja. Nie są to niestety pojęcia jednoznaczne, szczególnie występuje spora rozbieżność w rozumieniu i praktykowaniu medytacji i kontemplacji na Wschodzie i Zachodzie.

Medytacja i kontemplacja są przedstawiane jako narzędzie pomocne nam w rozwoju naszych władz umysłowych i duchowych, a czasami nawet jako elementy psychoterapii. Różne rozumienie tych pojęć powoduje zamieszanie oraz często spore trudności w praktyce. Spróbujmy się zastanowić nad tymi różnicami  oraz sprecyzujmy czym są, a czym nie są, tak w rozumieniu Wschodu jak również Zachodu. Zacznijmy od tego, że łacińskie meditatio to zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł. Takie jest tradycyjne znaczenie tego słowa w naszej kulturze i tak jest w większości przypadków rozumiana czynność w ten sposób nazwana. Jednak gdy powiemy, że “chodzę na medytacje”, lub  “uczę się medytacji/medytować” to raczej nikt nie pomyśli, że dana osoba ćwiczy się w myśleniu. W takim wypadku raczej mamy na myśli ćwiczenia i praktyki pochodzące ze Wschodu, które w odróżnieniu od łacińskiego pojęcia opisują zachowania związane z oczyszczaniem umysłu z wrażeń i pojęć.

Droga Różo-Krzyża

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-03-12 23:10
Poniższa medytacja to efekt rozważań historii o powstaniu A.M.O.R.C. Założyciel naszego Zakonu przedstawił ją w sposób bardzo alegoryczny. W taki sposób należy również traktować poniższy obraz, który przedstawia jak dotrzeć do Zakonu i stać się Bratem/Siostrą Różo-Krzyża. Taką drogę przebywają wszyscy Bracia i Siostry Różo-Krzyża.

Rozwój duchowy: świadomość

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-07-01 20:43
Próba definicji rozwoju duchowego jest równie trudna jak próba definicji np. miłości. Niby wszyscy wiedzą o co chodzi, a jednak każdy rozumie to nieco inaczej. Podobnie jest z pojęciem świadomości - wiemy, kiedy jesteśmy świadomi a kiedy nie. Natomiast gdy usiłujemy definiować pojęcie świadomości często gubimy istotę rzeczy pośród sprzecznych definicji.

Cnoty boskie - wiara.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2017-10-30 10:17
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy Boga] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość. (1 Kor 13,12-13)

Wiedza Tajemna.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-03-24 22:24
Świat duchowy był zawsze sferą tajemniczą i niedostępną. Możemy spotkać się z opinią, że "to ważne, aby się rozwijać duchowo". Jednocześnie nie ma wzorca jak to robić. Nie ma też jednej definicji czym jest rozwój duchowy.