Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Medytacje

Medytację rozumiem w bardzo prosty, pierwotny sposób - "medytować", to dla mnie prawie to samo, co "rozmyślać". Jednak medytacja to coś więcej niż strumień myśli. W sposób nieco bardziej opisowy i szerszy znaczeniowo medytację określiłbym jako "poddawać coś obróbce umysłu". Poniżej zamieszczam różne własne spostrzeżenia, choć niekoniecznie będące wynikiem medytacji - to, co mnie poruszyło.

Irracjonalizm a uczucia.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-06-26 17:36
Porządkowanie wiedzy i jej kategoryzowanie ma za zadanie zdobycie jak najbardziej przejrzystego na nią spojrzenia. Jest to takie intelektualne "solve et coagula" gdzie najpierw rozdzielamy wszystko na podstawowe elementy a potem dokonujemy syntezy.

Rozważania, jakie prowadziłem wcześniej, koncentrowały się na oddzieleniu od nauki tych obszarów wiedzy, które "zarażone" są niejako elementem irracjonalnym. Pojęcie "nauka" zostało tak zdefiniowane, że dotyczy poznania intelektualnego, więc wszystko, co jest poza takim poznaniem jest z natury rzeczy "nienaukowe". Nie oznacza to jednak jakiegoś deprecjonowania tych części naszej wiedzy i naszego poznania, które opiera się na drugiej władzy poznawczej: intuicji, gdyż część wiedzy o rzeczywistości możemy zdobyć wyłącznie w ten sposób.

Poczucie harmonii

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-12-11 23:51
Harmonia, ta starożytna bogini ładu i symetrii, odpowiadająca za nasze poczucie piękna, porządku, zgody i łączności. Nie chodzi tu wyłącznie o nasze wrażenia artystyczne - była również patronką prawdziwej miłości, a jej związek z Kadmosem, greckim herosem, stawiano jako wzór doskonałego małżeństwa, co docenił sam Zeus.

Dylematy moralne.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2021-05-11 10:53
Kiedyś uważałem, że rozwój duchowy to przede wszystkim rozwój moralny. Mocno zmieniło się jednak moje postrzeganie tego czym jest moralność i to, jak ją rozumiem. Związana jest to głównie z rozróżnieniem tego, co w moralności jest wymagane, a co zalecane.

Mistrz w poszukiwaniu Prawdy.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-09-17 15:43
"Zadaniem mistrza jest utrwalenie w sobie osiągniętego światła wewnętrznego, a także zjednoczenie swej woli z wolą boską, aby każdy, kto się z nim zetknie, doświadczał na sobie potężny wpływ jego doskonałej osoby, i sam stawał się lepszy, czystszy, doskonalszy i mądrzejszy (rozpowszechnianie światła)." //Hermetyzm - Tajemna filozofia Egipcjan, Dymitr W Stranden//

Medytacja niedziałania.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-07-08 15:13
Dawno temu poznałem medytację "niedziałania". Polega ona na uważnej obserwacji i niepodejmowaniu aktywności w przypadku napotkania problemu. Energia w końcu sama znajduje rozwiązanie - najlepsze z możliwych. My możemy zaś być świadkami transformacji tej energii.