Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Archanioły

Archanioły to byty duchowe stojące wyżej niż anioły. W zależności od tradycji ich ilość waha się od trzech, czterech, poprzez siedmiu, dziewięciu, aż do całego zastępu anielskiego. Podobnie jest z imionami - choć zazwyczaj są dość podobne i powtarzają się, to jednak nie można mówić o jakiejś jednolitości nazewniczej. Zawsze jednak wytrwale służą Bogu i dbają o wypełnianie Jego woli.

Archaniołowie dla mnie były istotami bardzo odległymi i niespecjalnie się nimi interesowałem. Wszystko aż do momentu gdy w jednym z eksperymentów proponowanych w Zakonie poznałem imię mojego Anioła Stróża, który okazał się jednym z Archaniołów. Dziś jest święto Świętych Archaniołów, więc świętuję razem z Nim. Większość ludzi kojarzy 29 września ze świętem Michała Archanioła, a co najwyżej z trzema "chrześcijańskimi" archaniołami: Michałem, Rafałem i Gabrielem. Święto to należy kojarzyć z czasem przesilenia zimowego, czyli czasem zadumy i refleksji nad przemijającym czasem, nad nieuchronnością przemijania i samej śmierci. To w Archaniele Michale znajdujemy siły pozwalające pokonać smoka naszych niskich popędów aby przygotować się na zimę śmierci. Podobny wyraz ma pogańskie święto Mabon, co w pierwszym momencie bardzo mnie zaskoczyło, ale w sumie dlaczego miałoby być inaczej?

Anioł Stróż

archangel.jpgJak wspomniałem wyżej imię mojego Anioła Stróża poznałem wykonując pewne ćwiczenie. Niestety po zakończeniu eksperymentu miałem trudność z przypomnieniem sobie dokładnego brzmienia tego imienia - trwało we mnie wyraźnie jego echo, ale ciężko było mi je przełożyć na codzienny język. Zacząłem wertować różne książki i Internet z nadzieją, że ktoś już wcześniej miał z Nim kontakt i zapisał jego imię.

Znalazłem jednak wiele bardzo podobnie brzmiących, ale różnie zapisanych, co mnie nieco rozczarowało, ale najbardziej jednak mnie zdziwiło, że wszystkie są imieniem jednego z Archaniołów, nie Anioła.

Odniosłem też wrażenie, że opisują jeden i ten sam byt duchowy, a najprawdopodobniej różnice biorą się z trudności wyrażenia tego imienia w ludzkiej mowie, co sam również odczułem.

Niewielka wątpliwość co do poprawnej identyfikacji tego imienia co prawda była, ale Archanioł wzywany tym Imieniem w modlitwach, reagował bardzo żywo i silnie, więc nie ma to już większego znaczenia. Oczywiście ulotność mistycznych doznań musi być nieustannie potwierdzana głęboką wiarą (przypomnę, że wiara to nie przekonanie!).

Praca z Archaniołami i ich energią

Poszukiwania mojego Anioła Stróża miały jeszcze tą dodatkową korzyść, że poznałem ideę anielskich energii i parę metod pracy z nimi. Nowoczesne systemy duchowe wyróżniają zasadniczo 7 archaniołów z jakimi człowiek może współpracować na ścieżce swojego rozwoju duchowego, a każdy z nich reprezentuje jakieś atrybuty:

  • angel-energy.jpgMichał - ochrona, wg niektórych najważniejszy z Archaniołów;
  • Rafał - uzdrowienie i Prawda;
  • Gabriel - nadzieja i przewodnictwo;
  • Uriel - pokój i braterstwo (mieszka w naszych Tatrach!);
  • Jofiel - oświecenie, głowa;
  • Zadkiel - przemiana;
  • Chamuel - miłość, serce.

Archanioły zasadniczo nie mają płci, ale mają polaryzację, którą można z dość dobrym przybliżeniem odnieść do płci. Wydaje się, że pracują i występują w parach i jeśli jedna z osób anielskich się z nami kontaktuje to druga reprezentuje energię, z jaką pracujemy. Ja bym powiedział, że Gabriel, Uriel i Jofiel to osobowości żeńskie, natomiast Michał, Rafał, Zadkiel i Chamuel to męskie, ale nie zawsze jest tak samo - druga osobowość w parze jest niejako uzupełnieniem (doskonałym uzupełnieniem!) tej pierwszej. Doświadczając w pełni tych istot wspaniale widać również, jak różnią się od siebie.

Większość osób pracujących z archaniołami zauważa jednak, że niektóre Archanioły są przyjazne a inne bardzo zimne i obojętne... Ważne jest to, że nigdy nie są wrogie - ale chłód relacji jest rzeczywisty. Aby to zmienić należy w jakiś sposób "aktywować" relację z archaniołem. To tak, jak w życiu - musi być chemia pomiędzy osobami aby się dogadywać.

Medytacja z Archaniołami

Znam różne metody pracy z energiami archaniołów - niemniej dla mnie osobiście najlepsza i najpraktyczniejsza medytacja ma formę wierszyka-wyliczanki.

Przede mną Rafał,
za mną Gabriel,
po mojej prawej Michał,
po mojej lewej Uriel.

Wokół mnie płonie białe światło
teraz, i na wieki...

Przede mną Rafał,
za mną Gabriel,
po mojej prawej Michał,
po mojej lewej Uriel,
nade mną Jofiel,
pode mną Zadkiel,
pośrodku Chamuel.

Chroniony w ukrytym Bycie,
pośrodku sześcioramiennej Gwiazdy,
w Ochronnej Kuli

błyszczy i promieniuje

JAM JEST.

Jeśli ktoś chce się dowiedzieć kim są Archaniołowie - niech spróbuje z powyższym. To znacznie prostsze niż np. rytuał odpędzania pentagramu, który nie daje tak na prawdę duchowej więzi a jedynie pozwala korzystać z energii ochronnych...

Święto Michaelowe

Rudolf Steiner bardzo podkreślał znaczenie Archanioła Michała dla rozwoju ludzkości. W szczególności w jego "Czterech kosmicznych imaginacjach", odnoszących się do głównych świąt w roku, jest jedna o Michale. Święto Jesieni jest poświęcone właśnie Archaniołowi Michałowi i temu, co on reprezentuje. Medytacja Steinera to zupełnie inne podejście do energii archanielskich.

4kosmiczneimaginacje.jpeg

"Raz po raz napotyka się powtarzającą w tym samym brzmieniu następującą sentencję, która bardzo znaczącym pismem duchowym zapisana jest w świecie astralnym w dzisiejszych czasach:

O, człowiecze!
Na swój użytek je urabiasz.
Pozwalasz mu objawiać się w wielu ze swoich dzieł
ze względu na jego wartość jako tworzywa.
Ale zbawienie będzie dla ciebie dopiero wtedy,
Gdy objawi ci się
Potężna moc jego ducha"

"Cztery kosmiczne imaginacje"

 

Sentencja odnosi się do alchemicznego żelaza, które chroni nas przed Arymanem poprzez odwagę w naszych sercach.

Święto Mabon

Świętu Michaelowemu odpowiada pogańskie święto Mabon obchodzone w równonoc jesienną - jest to święto druidzkie. Tam również główną ideą jest oddanie się refleksji na temat życia i śmierci, równowadze światła i ciemności. Święto Mabon przepełnione jest wdzięcznością za plony i podsumowaniem własnych osiągnięć.

Wheel_of_the_Year.png

Mabon to syn walijskiej bogini Modron, choć nazwa święta została ustalona w latach 70. ubiegłego wieku. Rzymianie identyfikowali Mabona z bogiem Apollinem, który był bardzo wszechstronnym bóstwem: odpowiadał za piękno, światło, życie, śmierć muzykę, wróżby i wiele innych rzeczy, często ze sobą sprzecznych. Może dlatego Mabon jest świętem zgody i harmonii, bo godzi sprzeczność letniego rozkwitu i zimowe zamieranie?