Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Magiczny alfabet

Niedawno zetknąłem się z "czekoladką" - szyfrem, a właściwie alfabetem, wykorzystywanym do zabawy przez harcerzy. Szyfr ten był dla mnie pewnym zaskoczeniem, gdyż okazało się, że jest on wariacją szyfru zwanego różokrzyżowym, lub masońskim. Całkiem niedawno sam opracowałem podobny szyfr, który miał dodatkowe, magiczne przeznaczenie.

Do zapisu języka mówionego używane jest pismo. Wykorzystuje się je do porozumiewania się oraz odzwierciedlenia mowy i myśli. Początki pisma odnajdujemy w obrazkach za pomocą których usiłowano wyrazić jakieś idee. Pisma fonetyczne oparte na alfabecie jest jego rozwinięciem. Alfabet od samego początku dziejów był ezoteryczny, gdyż tylko nieliczni umieli się nim posługiwać. Dziś ezoteryzm jest jedynie w tajnych alfabetach, które mogą spełniać funkcję szyfru. W praktyce taki szyfr nie zapewnia wielkiego bezpieczeństwa, choć umożliwia sekretną komunikację i rejestrację informacji. Podobną rolę do szyfru spełnia skrót. Skrót, w odróżnieniu od alfabetu, nie jest jednak jednoznaczny i choć symbolizuje jakąś informacje, to z niego samego nie da się odtworzyć pełnej tresci tej informacji. Skrót najczęściej bywa używany do podpisu dla potwierdzenia tej informacji.

Alfabety mistyczne.

Większość normalnych alfabetów ma mistyczne lub magiczne zastosowanie ale niektóre z nich są pod tym względem bardziej kojarzone z takimi celami. 

Alfabet hebrajski

Najbardziej znanym alfabetem mającym związki z mistycyzmem jest oczywiście alfabet hebrajski. W sensie ścisłym nie jest on alfabetem, bo ten sam tekst da się odczytać w różny sposób, ale to bez większego znaczenia. Za pomocą alfabetu hebrajskiego spisano Torę - świętą księgę judaizmu.

Litery alfabetu hebrajskiego mają własne, codziennie znaczenie (jak w piśmie obrazkowym), ale dzięki jego specyficznym cechom stał się podstawą systemu mistycznej kabały. Wyróżnia się m.in. powiązaniem liter z liczbami (to nie jest jakiś zupełnie szczególny przypadek - np. liczby rzymskie to w sumie też powiązanie liczb z literami) a dodatkowo całą mitologią odnoszącą się do znaczeń mistycznych liter.

MalachimMalachim - alfabet anielski

Inną kategorię alfabetów mistycznych reprezentuje malachim - wywodzi się on z alfabetu hebrajskiego i greckiego. Stworzył go Heinrich Cornelius Agryppa i jest w dalszym ciągu wykorzystywany przez masonów wysokich stopni.

"Malachim" pochodzi od hebrajskiego (מלאך, mal'ach) i oznacza "anioły" lub "posłańcy".

Język enchiański

John DeeJęzyk enochiański to więcej niż alfabet. Opracowany został przez Johna Dee i Edwarda Kelleya - przekazany im przez anioły, choć częściej uznawany za język sztuczny. Warto zauważyć, że jedno z pierwszych dzieł w tym języku powstało w Polsce. Język wykorzystywany jest podczas magicznych inwokacji - tak, jak był wykorzystywany przez dr. Dee i Kelleya, którzy intonowali enochiańskie zaklęcia przed wróżeniem.

Nazwa języka pochodzi od apokryficznej księgi Henocha (Enocha), opisującej kontakty proroka z aniołami.

 

Szyfr masoński.

Istnieją również "specjalne" alfabety wymyślone w celu ukrycia istotnych informacji lub też do specjalnych kontaktów - są one zupełnie sztuczne.

Szyfr masoński to "geometryczny szyfr podstawieniowy". Jest on w zasadzie alfabetem, w którym litery wymienia się na symbole umieszczone w odpowiednich figurach geometrycznych. Zazwyczaj klucz do szyfru podawany jest w polach kwadratowych, lub trójkątnych, w zależności od wariantu. 

 

Szyfr masonski

Symbole (skróty) informacji

W kryptografii skróty wykorzystuje się do podpisu informacji. Podpis nie zawiera całej informacji i nie da się z niego jej odtworzyć, ale w sposób jednoznaczny reprezentuje tą informację. Skrót tworzy się w bardzo konkretny sposób - każdy może go zrobić - oczywiście mając do dyspozycji samą informację oraz algorytm jego tworzenia. 

W mistyce i magii skróty tworzone są na potrzeby talizmanów i sygili. Najbardziej znanym systemem magicznym opartym na sygilach jest oczywiście magia chaosu, która źródła ma w pracach Austina Osmana Spare.

Ale źródła samych sygili są znacznie starsze. Sygile tworzono m.in. w oparciu o magiczne kwadraty planet. Jednym z bardziej znanych narzędzi do sygilizacji jest Różokrzyż Bytu.

Różokrzyż Bytu

 Zadkiel

Symbole tworzone w ten sposób mogą odzwierciedlać dokładnie treść informacji jaką symbolizują, ale jest to możliwe jedynie dla krótkich treści - np. imię archanioła (z przykładu powyżej).

Własny szyfr i narzędzie do sygilazcji

Bazując na tych informacjach stworzyłem własne narzędzie. Przykład jego wykorzystania opisałem w artykule "Przemiana w ogniu".

Sama tablica szyfrująca jest dostępna jako lead tego artykułu. Zaszyfruję za jej pomocą najpierw moje imię (Karma Yonten Gyamtso):

KYG

I utworzę znak - w tym celu zrobię to w oparciu o litery, a nie cyfry (jak we wspomnianym artykule), a dla zmniejszenia ilości liter (ilości linii) pozbędę się powtarzających liter:

KARMYONTEGS

KYG - sigil