Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Mystica Aeterna.

Nieco przed powstaniem A.M.O.R.C. swoją działalność rozpoczęła loża Mystica Aeterna - berliński oddział Zakonu Memphis-Misraim prowadzony przez Rudolfa Steinera. Organizacja ta jest najsilniejszym przejawem Różo-Krzyża w działalności Steinera.

Obserwując z bliska funkcjonowanie Zakonu A.M.O.R.C. oraz badając jego początki i powiązania szczególną uwagę zwraca Zakon Memphis-Misraim. Jego członkiem był zarówno H. Spencer Lewis, Theodor Reuss (którego osoba mocno kojarzona jest z początkami wielu organizacji - podobno założył ich więcej, niż wynosiła łączna ilość ich członków...) oraz wspomniany powyżej Rudolf Steiner. W historii kształtowania się antropozofii widać też pewne podobieństwa do powstania Zakonu A.M.O.R.C. - Rudolf Steiner również poszukiwał swego rodzaju "bazy historycznej" dla organizacji jaką zamierzał stworzyć. Wydaje się, że taką okazję ujrzał po spotkaniu z Reussem, który posiadał patenty (prawo) do założenia nowego oddziału organizacji Zakonu Memphis-Misraim - po ich odkupieniu 3 stycznia 1906 r. Steiner założył własną lożę. 

W niemieckiej Wikipedii można przeczytać, że Steiner został szefem niemieckiego oddziały Ordo Templi Orientis, ale nie jest to prawda - Ordo Templi Orientis jeszcze wtedy nie istniało (a nawet do tamtego czasu nikt nie użył jeszcze takiej nazwy). Co prawda duża część badaczy uważa O.T.O. za kontynuatora Memphis-Misraim - po roku 1917 nawet sam Reuss je utożsamiał. Biorąc jednak pod uwagę fakt istnienia wielu linii Memphis-Misraim niezwiązanych z O.T.O. i dość głębokie zmiany w strukturze, jak i merytorycznej zawartości Zakonu związanych z działalnością Reussa, a potem z wprowadzeniem do O.T.O. Thelemy przez Crowleya, takie podejście wydaje mi się niewłaściwe. Należy raczej uznać, że to oddzielne organizacje, tym bardziej, że O.T.O. nie jest obecnie ciałem masońskim i samo pozycjonuje się jako organizacja religijna.

Powstanie Mystica Aeterna.

Pierwsze spotkanie Reussa i Steinera miało prawdopodobnie miejsce na przełomie 1904 i 1905 r. Steiner (wraz z przyszłą żoną Marie von Sivers) wstąpił do berlińskiej loży Memphis-Misraim 24 listopada 1905 r.

Steiner od samego początku był bardzo krytycznie nastawiony do do samego Reussa, ale również był rozczarowany jakością ezoterycznej organizacji do której wstąpił. 30 listopada 1905 r napisał: "Reuss nie jest człowiekiem, któremu można zaufać... Mamy zajmować się tylko ''ramami'' i nic więcej. Obecnie nic nie stoi za tym. Siły okultystyczne CAŁKOWICIE wycofały się z tego". Pomimo tego postanowił oprzeć się na tym, co ofiarował mu los.

2 stycznia 1906 r Steiner wygłasza pierwszy wykład dla mężczyzn i kobiet (w tym samym czasie) i nazywa tą organizację "karykaturą" "z uśpionymi siłami, które należy obudzić ponownie", która jest "naszą pracą do wykonania" . Steiner uważa za swój "obowiązek uratować Misraim-Dienst na przyszłość". Misraim-Dienst ma połączyć Ziemię z Niebem, Widoczne z Niewidzialnym i ponownie odnowić Tajemnice Eleuzyjskie. 

Następnego dnia Reuss podpisuje umowę ze Steinerem, w której zapisano, że Berlin ma lożę pracującą pod kierownictwem Steinera w 30°, 67° i 89° pod nazwą "Mystica aeterna". Marie von Sivers jest upoważniona do przyjmowania kobiet, bowiem wg Steinera "Przesądy kultury męskiej muszą być cofnięte przez okultystyczne siły kobiety". W umowie było zagwarantowane, że Steiner zostanie samodzielnym zwierzchnikiem organizacji po przyjęciu setnego członka.

Dzieje Mystica Aeterna.

Od samego początku działania Mystica Aeterna Steiner odseparował się od Reussa - nie utrzymywał z nim kontaktu, nie tylko odmawiał spotkania z nim, ale nawet nie odpowiadał na jego listy, na co kilkukrotnie uskarżał się Reuss. Reuss przez jakiś czas usiłował podtrzymać związek ze Steinerem, ale ostatecznie w 1910 roku usunął go ze wszelkich spisów swojej organizacji.

Na przełomie 1912/13 roku Steiner opuszcza razem z 2500 członkami niemiecki oddział Towarzystwa Teozoficznego i zakłada Towarzystwo Antropozoficzne. Wkrótce dołącza do niego kolejne 1000 członków z innych krajów.

W 1914 roku Steiner przestaje używać nazwy "Misraim Dienst". W tym czasie organizacja liczy ok. 600 członków.

W 1921 roku na zgromadzeniu członków Mystica Aeterna Steiner oświadcza, że praca Misraim Dienst zostaje zakończona. W tym czasie zaczyna tworzyć własną Szkołę Michaela, która miała składać się z trzech klas. Jednak nie zdążył przygotować w pełni nawet materiałów dla Pierwszej Klasy.

Rudolf Steiner będąc na łożu śmierci w 1925 r. zgromadził kilku najbliższych przyjaciół i czołowych członków Mystica Aeterna (takich jak Alexander von Bernus i Gustav Meyrink) mówiąc im, że chce przywrócić jego funkcjonowanie.

Wydaje się, że Mystica Aeterna miała być Drugą Klasą, która miała zawierać praktyki dla ciała eterycznego i która nie miała być chroniona zobowiązaniem do zachowania tajemnicy (w odróżnieniu od Pierwszej Klasy, oddziałującej na ciało astralne, która jest tajna) ale w zasadzie i tak stała się tajna. Wartu tu nadmienić, że Trzecia Klasa miała składać się z rytuałów celebrowanych publicznie. Ślady rytuałów Mystica Aeterna odnaleźć można w Kamieniu Węgielnym.

Do loży Mystica Aeterna należał też Max Heindel, który bazując na informacjach pozyskanych od Steinera stworzył Rosicrucian Fellowship - Wspólnotę Różokrzyżowców. Rytuały Rosicrucian Fellowship oparte są również na tych z Mystica Aeterna.

Ciągle działają oddziały Mystica Aeterna w różnych miejscach na świecie.

Medytacja Motyla.

Medytacja motyla została opracowana jako wstęp do Drugiej Klasy. Została podyktowana tuż przed śmiercią Steinera i jest uważana za jedną z najważniejszych medytacji w antropozofii.

Użyj swojego myślenia niczym ślimaka, dotykając czterech etapów snu/przebudzenia.

I A O 

E

Złap motyla
Wyślij go na lodowe wyżyny,
Gdzie kraina marzeń panuje.
Stanie się ptakiem dla ciebie.
Wtedy połowa pracy jest skończona.

I A O U E

Ptak nurkuje w morskie głębiny
Gdzie świat woli pracuje
Topiąc ptaka
Wtedy pozostanie praca do zrobienia
Ciało ptaka
W oczyszczającym ogniu spalić.
Gdy spożyjesz popioły
Będziesz

Światłem w ciemności świata