Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Medytacje

Medytację rozumiem w bardzo prosty, pierwotny sposób - "medytować", to dla mnie prawie to samo, co "rozmyślać". Jednak medytacja to coś więcej niż strumień myśli. W sposób nieco bardziej opisowy i szerszy znaczeniowo medytację określiłbym jako "poddawać coś obróbce umysłu". Poniżej zamieszczam różne własne spostrzeżenia, choć niekoniecznie będące wynikiem medytacji - to, co mnie poruszyło.

Deizm

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2017-07-07 09:45
Deizm to pogląd, że Bóg jest Architektem świata oraz źródłem praw, według których ten świat działa. Bóg-Stwórca jest swego rodzaju konstruktorem przyrody, dla której ustanawia prawa i po wykonaniu tego zadania dalej już nie ingeruje w jej rozwój przyrodniczy, społeczny czy osobniczy.

Problem z definiowaniem deizmu

Deizm nie jest ściśle zdefiniowanym poglądem, czy też ruchem filozoficznym. Koncepcja Wielkiego Architekta jest myślą przewodnią deizmu,  jednak oprócz niej można wyróżnić kilka poglądów z nim związanych, które czasami są uznawane za deistyczne, co nie zawsze jest prawdą:

Boska Trójca

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-03-01 09:59
Trójca Święta to centralny dogmat kościołów chrześcijańskich opisujący Jednego Boga w trzech Osobach: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Wszystkie te Osoby mają jedną naturę. Dogmat został zatwierdzony w IV w. po Chrystusie, ale ta idea przewija się od samego początku chrześcijaństwa.