Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Hermetyzm

Hermetyzm jest tradycją religijną, filozoficzną i ezoteryczną, opartą głównie na pismach przypisywanych Hermesowi Trismegistusowi ("Po Trzykroć Wielki"). Tradycja hermetyczna twierdzi, że istnieje jedna, prawdziwa teologia, która jest obecna we wszystkich religiach i została dana przez Boga człowiekowi w starożytności.

Traktaty Hermetyczne

Podstawą hermetyzmu są teksty datowane na II-III w n.e., a nawet później, choć tradycja podaje, że są znacznie starsze - sięgają do czasów Egiptu faraonów.

Tablica Szmaragdowa

Najsłynniejszym traktatem jest niewątpliwie "Tablica Szmaragdowa", której autorstwo przypisywane jest Hermesowi Trismegistosowi, choc pierwsze wzmianki o nim pojawiają się na przełomie VI i VII w n.e. 

Tablica Szmaragdowa

 1. Prawdziwe, bez kłamstwa, pewne i najprawdziwsze.
 2. To, co jest niżej, jest jak to, co jest wyżej, a to, co jest wyżej, jest jak to, co jest niżej, dla przeniknięcia cudów jedynej rzeczy.
 3. I tak jak wszystkie rzeczy powstały z jednego, z myśli jednego, tak wszystkie rzeczy zostały zrodzone z tej jednej rzeczy, przez przystosowanie.
 4. Ojcem jego jest Słońce, matką Księżyc; wiatr wynosił go w swym łonie; karmicielką jego jest ziemia.
 5. Ojciec wszelkiego stworzenia całego świata jest tutaj.
 6. Siła jego jest zupełna, jeżeli zamieni się w ziemię.
 7. Oddzielisz ziemię od ognia, subtelne (lotne) od gęstego, z wolna, z wielką zręcznością.
 8. Wznosi się z ziemi ku niebu i powtórnie zstępuje na ziemię i otrzymuje siłę wyższych i niższych. Tak posiądziesz chwałę całego świata. Dlatego odstąpi od ciebie wszelka ciemność.
 9. Ta jest wszelkiej mocy potężna siła: ponieważ zwycięży wszelką rzecz subtelną i przeniknie każde ciało stałe.
 10. Tak został stworzony świat.
 11. Takie będą cudowne przystosowania, których sposób jest tu zawarty.
 12. Dlatego jestem nazwany Hermesem Potrójnie-Wielkim (Hermes Trismegistos), posiadającym trzy części filozofii całego świata.
 13. To jest zupełne, co powiedziałem o działaniu Słońca

"Tablica Szmaragdowa"
tłum. Ryszard Bugaj

"Tablica Szmaragdowa" była głównym tekstem do którego odwoływali się średniowieczni alchemicy.

Corpus Hermeticum

Grupa tekstów zawierających rdzeń hermetyzmu nazwany został Corpus Hermeticum. Polskie tłumaczenia dostępne są tu:

Nag Hammadi

W gnostyckiej bibliotece z IV wieku odkrytej w Nag Hammadi odnaleziono też teksty hermetyczne, w szczególności nieznany wcześniej "Odgoad i Ennead", opisujący hermetyczną inicjację w gnozę.

Kybalion - nowoczesne spojrzenie na hermetyzm.

"Kybalion: filozofia hermetyczna" opublikowana została w 1908 roku przez "trzech inicjowanych". Kybalion zawiera esencję hermetyzmu w postaci siedmiu praw:

 1. Prawo mentalizmu 
 2. Prawo powiązania
 3. Prawo wibracji
 4. Prawo biegunowości (dwoistości)
 5. Prawo rytmu
 6. Prawo przyczyny i skutku
 7. Prawo rodzaju (płci)

Kybalion stał się podstawą tzw. ruchu "Nowej Myśli".

Nowoczesna wersja Kybalionu została wydana pod tytułem "Boska Magia. Siedem Świętych Sekretów Manifestacji" przez Doreen Virtue.

Filozofia Hermetyczna

Filozofia heremtyczna opiera się na uznaniu ostatecznej rzeczywistości pod postacią mocno deistycznego Boga istniejącego poza światem materialnym. Jednocześnie ten Bóg jest również nieco teistyczny, gdyż transcendentalny Bóg jest Absolutem, w którym istniejemy my, kosmos i różne inne byty.

"Jak w górze, tak i na dole"

Zasada podziału na mikrokosmos i makrokosmos jest jedną z podstawowych w hermetyzmie, gdzie każdy z nas jest mikrokosmosem, a makrokosmosem w którym istniejemy jest wszechświat, a zrozumienie jednego prowadzi do zrozumienia drugiego.

Koncepcja dobra i zła

Hermetyzm twierdzi, że jedynie Bóg jest dobry i całkowicie wolny od zła. Ludzie natomiast zanurzeni w materialnym świecie nie znają Najwyższego Dobra. Niemniej jednak jedyną rzeczą jaką człowiek może obrazić Boga jest skupienie się na rzeczach materialnych.

Stworzenie świata

Historia stworzenia jest opowiedziana w pierwszej księdze Corpus Hermeticum. Bóg poprzez akt woli tworzy materię pierwotną (prima materia), która ma stanowić kosmos. Od materii pierwotnej Bóg oddziela cztery żywioły (ziemię, powietrze, ogień i wodę). Następnie Bóg porządkuje elementy w siedmiu niebiosach (często uważanych za sfery planetarne Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna, Słońca i Księżyca), które obracając się kierują losem wszechświata i człowieka.

Następnie z czterech żywiołów, które były nieinteligentne, wyłania się Słowo (Nous). Nous sprawia, że siedem niebios kręci się, a z nich wynurza się istoty bez mowy (zwierzęta). Ziemia jest następnie oddzielona od wody i zwierzęta (inne niż człowiek) są wyprowadzane na ląd.

Bóg następnie tworzy androgynicznego człowieka, na obraz samego Siebie, i przekazuje mu władzę nad stworzeniem.

Człowiek wzniósł się ponad ścieżki sfer, aby lepiej widzieć stworzenie. Natura była zakochana we Wszystkim, a człowiek, widząc swoje odbicie w naturze, zakochał się w niej i postanowił w niej zamieszkać. Natychmiast człowiek stał się jednością z Naturą i stał się niewolnikiem swoich ograniczeń, takich jak seks i sen. W ten sposób człowiek zaniemówił (utracił "Słowo") i stał się "podwójny" (dualistyczny), będąc śmiertelnym w ciele, a jednak nieśmiertelnym w duchu i posiadającym władzę nad całym stworzeniem, ale podlegającym przeznaczeniu.

Trzy dyscypliny hermetyczne

Dla badania i opanowania Natury hermetyzm stosuje trzy dyscypliny: alchemię, astrologię i teurgię.

Alchemia służy badaniu życia i materialnej egzystencji. Badania te mają doprowadzić do odkrycia tajemnic, których zastosowanie praktyczne umożliwi doprowadzenie ciała do perfekcji. Ta doskonałość to Wielkie Dzieło (Opus Magnum).

Astrologia zajmuje się oddziaływaniem gwiazd i planet na Ziemię i każdego z nas. Wpływ ten to metforyczne symbole w umyśle Boga, który nie determinuje naszych działań, ale ich znajomość pozwala nam radzić sobie z trudnościami życia.

Teurgia to boska magia polegająca na sojuszu z boskimi duchami (aniołami, archaniołami,...) i jest praktyczym wyrazem alchemii stanowiącej do niej klucz. Ostatecznym celem teurgii jest zjednoczenie się z Boską Świadomością.

Hermetyzm a Różo-Krzyż

Różo-Krzyż korzysta z dorobku nauk hermetycznych od początku swojego istnienia, choć ciężko mówić o tożsamości obu ruchów. Różo-Krzyż wydaje się być nieco szerszą ideą i można powiedzieć, że hermetyzm jest jego częścią składową - w takim samym stopniu, jak inne idee. W Zakonie A.M.O.R.C. hermetyzm jest obecny, choć raczej w swej bardzo nowoczesnej i skróconej postaci. W każdym razie nie stanowi jakiegoś głównego nurtu jego nauk.