Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Hermetyzm

Hermetyzm to starozytna mistyczno-filozoficzna religia greko-egipska, której wierzenia są zawarte w zbiorze zwanym Corpus Hermeticum – grupie osiemnastu traktatów napisanych w hellenistycznej Aleksandrii w I wieku n.e., choć opartych na materiałach dużo starszych od Biblii. Hermetyzm stał się modny w Europie po 1460 roku, gdy pisma hermetyczne dotarły do Florencji. Po potępieniu przez Kościół Katolicki przetrwał w ukryciu jako część nauk okultystycznych i tradycji tajnych stowarzyszeń.

Hermetyzm

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-01-13 15:45
Hermetyzm jest tradycją religijną, filozoficzną i ezoteryczną, opartą głównie na pismach przypisywanych Hermesowi Trismegistusowi ("Po Trzykroć Wielki"). Tradycja hermetyczna twierdzi, że istnieje jedna, prawdziwa teologia, która jest obecna we wszystkich religiach i została dana przez Boga człowiekowi w starożytności.

Żywioły hermetyczne

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-08-03 22:56
Systemy ezoteryczne oparte są na specyficznych mapach, a podstawową mapą dla współczesnego hermetyzmu jest Drzewo Życia. Jednak jest to model, którego nie było w starożytności i jest ściśle związany z cywilizacją europejską. Starsze od niego i dużo prostsze są żywioły (elementy, pierwiastki).

Astrologia hermetyczna

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-02-27 20:21
Kiedyś hermetyzm konkurował z chrześcijaństwem i był swego rodzaju filozofią lepiej wykształconej części społeczeństwa. Jego podstawowe dyscypliny, astrologia i alchemia, wykładane były na najlepszych uczelniach. Czas ten jednak dawno przeminął i dziś mało kto zdaje sobie sprawę, że to hermetyzm kładł naukowe podwaliny pod naszą cywilizację.

Hermetyzm a Kabała

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-08-19 14:54
W obecnych czasach hermetyzm i Kabała czasami są utożsamiane, ale tak na prawdę to, co przeniknęło z Kabały do hermetyzmu zrodziło się w okolicy XII w. Niewątpliwie jednak to Kabała nadała hermetyzmowi kosmologiczną i filozoficzną głębię, której tak potrzebowały alchemia, astrologia i teurgia stanowiące praktyczną jego część.

Żywioły a osobowość człowieka.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-11-04 00:10
Osobowość, czyli zestaw unikalnych cech, które determinują nasz sposób myślenia i działania, identyfikuje każdą istotę ludzką. Rozwój duchowy, rozumiany jako rozwój osobowości, to kształtowanie tego sposobu myślenia i reagowania.