Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Żywioły hermetyczne

Systemy ezoteryczne oparte są na specyficznych mapach, a podstawową mapą dla współczesnego hermetyzmu jest Drzewo Życia. Jednak jest to model, którego nie było w starożytności i jest ściśle związany z cywilizacją europejską. Starsze od niego i dużo prostsze są żywioły (elementy, pierwiastki).

Według starożytnych filozofów świat materialny składał się z czterech elementów - ognia, powietrza, wody i ziemi - wszystko, co możemy zaobserwować i doświadczyć na planie materialnym jest kombinacją tych elementów (w różnych proporcjach). Toczył się też spór o to, który z tych elementów jest najbardziej podstawowy, będący źródłem dla pozostałych. O ten prymat walczyły woda, powietrze i ogień, uznawane za "prawdziwe" elementy, natomiast ziemia zazwyczaj była uważana za zrównoważoną ich mieszaninę, ale ta mieszanina dała zupełnie nową, niepowtarzalną jakość.

Żywioły starożytne

Elementy były ze sobą powiązane atrybutami jakościowymi połączonymi w dwie przeciwstawne pary: suchy i wilgotny, gorący i zimny. W bardziej nowoczesnym ujęciu może to być jakość elektryczności i magnetyzmu.

Elementy w alchemii.

Symbole żywiołówŻywioły łączono też z różnymi innymi atrybutami - począwszy od koloru, poprzez cechy charakteru aż po ciała niebieskie. Bogactwo kombinacji elementów pozwalało wyjaśniać zachowanie oraz cechy wielu rzeczy, ale okazało się, że w tym modelu brakuje miejsca na środowisko w jakim mogłyby się te elementy przejawiać. Z tego powodu Arystoteles wprowadził piąty element, eter.

Zasady alchemiczneDla średniowiecznej alchemii, opartej na teorii "żywiołów" ale nastawionej bardzo praktycznie, poszukiwanie jak najlepszego, uniwersalnego modelu w którym można opisać świat było kluczowe i jeśli koncepcja czterech elementów nie była wystarczająco dobra to starali się ją poprawiać. Dlatego alchemicy z tego czasu wzorem swych arabskich protoplastów rozważali też inne "zasady" - pierwotnie były to siarka i rtęć (najczęściej utożsamiana z wodą i ogniem), od czasów Paracelsusa dodawano do tego sól a później jeszcze inne (ziemia i flegma).

Alchemiczne zasady miały tą przewagę nad oryginalnymi żywiołami, że potrafiły opisać nie tylko statyczne cechy, ale również i zachowanie różnych bytów (z tych zasad zbudowanych). 

To właśnie procesy przemiany były najważniejsze w alchemii i ich zrozumienie zapewniało możliwość stworzenia Kamienia Filozoficznego.

5 żywiołów chińskich.

Żywioły, a w zasadzie ogólna koncepcja elementarnych składników z których zbudowany jest świat była znana w różnych kulturach na przestrzeni dziejów.

Chińskie żywiołyJednym z przykładów takiej koncepcji (bardzo zbliżonym do starożytnych żywiołów) jest model chiński w którym jest pięć żywiołów (woda, ogień, drewno, metal i ziemia), które powiązane są szeregiem cykli, takich jak cykl tworzenia, nierównowagi, zwyciężania, zniewagi.

Cykl tworzenia:

 • Drewno karmi ogień
 • Ogień tworzy ziemię (popiół)
 • Ziemia nosi w sobie metal
 • Metal zbiera wodę
 • Woda odżywia drewno

Cykl zwyciężania:

 • Metal przecina drewno
 • Drewno zapuszcza się w ziemię
 • Ziemia pochłania wodę
 • Woda gasi ogień
 • Ogień topi metal

Nowoczesne żywioły hermetyczne.

Nowoczesne rozumienie żywiołów związane było z rozwojem nauki. Popularne skojarzenie z czterema podstawowymi elementami wiązane jest zazwyczaj z czterema stanami skupienia materii:

 • stały,Pięć elementów hermetycznych
 • ciekły,
 • lotny,
 • plazma.

Jednak model pięciu żywiołów hermetycznych opisanych na pentagramie jest dużo głębszy i bardziej uniwersalny. Przede wszystkim pozwala opisać relacje pomiędzy żywiołami. W takim ujęciu świat byłby uporządkowany tak:

 • ziemia - zawiera w sobie wszystkie materialne składniki, w tym również różnego rodzaju energie, które są badane i opisywane przez współczesną naukę;
 • ogień będzie tożsamy ze sferą eteryczną - biologiczną siłą życiową właściwą wszystkim istotom żyjącym;
 • woda - świat astralny - czyli emocje, uczucia, pragnienia, ale również pamięć, wyobraźnia i wola;
 • powietrze - świat mentalny - poziom umysłu, czyli procesów myślowych i świadomości w swej istocie bardzo niematerialny;
 • duch - transcendentalny i jednoczący.

Z takim podziałem związane jest pewnego rodzaju uszeregowanie - przede wszystkim jest wyraźny podział na dwie strony. Tradycyjna opozycja wody i ognia, oraz powietrza i ziemi jest uzupełniona podziałem pionowym, w którym elementowi ziemi przeciwstawia się ogień, a elementowi powietrza - woda.