Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Duchowa Ścieżka

Droga rozwoju duchowego to w sumie ciąg zdarzeń i przeżyć jakie nam się przytrafiają w życiu, a które nas kształtują. Czasami dzieje się to subtelnie, a czasami w sposób spektakularny.

Przysięga Bodhisattwy

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-03-24 22:43
Zapewne duchowość można pojmować inaczej, ale ja zawsze widziałem we wszystkich kulturach i religiach część wspólną - ideę dążenia do doskonałości. No cóż - osiągnięcie czegokolwiek, a w szczególności ideału, na pewno w naszym świecie zajmuje jakiś czas i wiąże się z pewnym wysiłkiem. I niestety nie zawsze są to wysiłki efektywne...

Poszukiwanie celu

O ile czułem się różokrzyżowcem to na początku znaczyło to dla mnie jedynie poczucie nieokreślonego celu. Najważniejszą kwestią było jego odkrycie, ale to okazało się prostą sprawą. Czytając Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) znalazłem taką informację:

Duchowa ścieżka: pierwszy impuls

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-04-02 20:30
Poszukiwania duchowe i wybór konkretnej ścieżki rozwoju, jaka ma w założeniu nas zaprowadzić do duchowych wyżyn, nie jest prostą sprawą. Dla większości to właśnie szukanie staje się samo w sobie ścieżką, ale część z nas wybrawszy jakąś drogę kroczy nią cierpliwie i wytrwale.