Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Medytacje

Medytację rozumiem w bardzo prosty, pierwotny sposób - "medytować", to dla mnie prawie to samo, co "rozmyślać". Jednak medytacja to coś więcej niż strumień myśli. W sposób nieco bardziej opisowy i szerszy znaczeniowo medytację określiłbym jako "poddawać coś obróbce umysłu". Poniżej zamieszczam różne własne spostrzeżenia, choć niekoniecznie będące wynikiem medytacji - to, co mnie poruszyło.

Doskonałość

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2023-02-28 20:43
Czasami dwa punkty widzenia, pozornie może przeciwstawne, nie zmieniają tego, co powinno być wykonane, ani nawet tego, jak powinno być coś wykonane. Choć to może wydawać się dziwne, to jednak taka sytuacja wiele nam może powiedziec o nas samych.

Kiedyś napisałem, że magia i teurgia to dążenie do osiągnięcia celów za pomocą działań symbolicznych. Z tym, że magia ma cele materialne, a teurgia duchowe. Podtrzymuję to, ale jednocześnie sprawa ma drugie dno - sposób patrzenia na te działania symboliczne.

Wyższa świadomość (cz.III).

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-08-13 11:39
Pięć poziomów świadomości, jakie obserwujemy w otaczającym nas świecie, wyznacza kierunek w jakim się ona rozwija. Czy na podstawie tej obserwacji można wyciągnąć już jakieś wnioski na temat jaki będzie następny etap tego rozwoju? No i oczywiście, czy widać już jakieś oznaki kolejnych etapów?

Poziomy świadomości - cz. I.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-07-17 10:49
Rozwój duchowy postrzegany jako rozwój świadomości w kontekście życia jednostki nie jest jedyną możliwą forma podejścia do tej kwestii. Równie dobrze można go rozumieć jako ewolucję istot żywych, a nawet rzeczywistości jako takiej. Przy takim podejściu celem rozwoju jednostki będzie wzniesienie się na poziom zajmowany przez byty, które są niejako ponad naszym poziomem istnienia.

Uczucie przeciw rozumowi.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-07-01 20:40
Ostatnio pisałem o irracjonalności, jako efektowi działania uczuć - zarówno w sensie emocji, jak ogólnie wrażeń odbieranych zmysłami, czy też nawet tych pozazmysłowych. Zwłaszcza te ostatnie, np. w formie empatii, wydają się najwyższym pozytywnym przejawem irracjonalności.