Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Członkostwo w Zakonie A.M.O.R.C.

Prowadząc tego bloga otwarcie informuję, że jestem członkiem Zakonu A.M.O.R.C., a nawet jego oficerem, jednak wszystko co tu umieszczam to moje prywatne myśli i opinie. Nie oddają one stanowiska, czy poglądów A.M.O.R.C., ani nawet innych jego członków. Czasami jednak moja rola i relacja do Zakonu A.M.O.R.C. bywa dość opacznie rozumiana.

Przede wszystkim zdaję sobie sprawę, że nie jestem traktowany jako "zwykły" członek Zakonu. Oczywiście to mile łechce moje ego, ale z drugiej strony mam świadomość pewnego rodzaju odpowiedzialności z tym związanej. Prowadzenie tego serwisu to w pewnym zakresie świadectwo jakie wystawiam Zakonowi, również pewnego rodzaju promocja dla tej organizacji, i w związku z tym muszę ważyć moje słowa, sposób w jaki się wypowiadam. Takie zachowanie jest to jednak wbrew mojej naturze - nie zwykłem cenzurować własnych myśli i słów jakie wypowiadam. Dlatego może się zdarzyć, że powiem (napiszę!) coś, co nie wszystkim się spodoba.

Często zwracają się do mnie osoby z różnymi pytaniami odnośnie Zakonu - w jakiejś mierze są oni inspiracją dla moich artykułów, za co jestem im wdzięczny. Należy jednak podkreślić, że prezentuję moje osobiste przemyślenia, a ja nie jestem przedstawicielem Zakonu A.M.O.R.C. - nie jestem jego formalnym reprezentantem.

Zastrzeżenie takie nie jest skutkiem tego, że odcinam się od Zakonu, lub też nie chcę pomagać w wyjaśnieniu niektórych kwestii - po prostu nie mam jakiejś szczególnej wiedzy, czy mocy, aby wyjaśnić wszystkie kwestie, a także pragnę, aby wszyscy czytelnicy umieli odróżnić moją osobę, to co i jak tu opisuję, od organizacji, jaką jest Starożytny i Mistyczny Zakon Różo-Krzyża

Jak funkcjonuje Zakon A.M.O.R.C.?

Odpowiedź na to pytanie wydaje mi się dość prosta po przejrzeniu oficjalnych stron Zakonu, ale jednocześnie ilość pytań w tym zakresie jest tak duża, że postanowiłem zebrać podstawowe informacje i przedstawić również w tym miejscu.

Zakon A.M.O.R.C. na świecie.

Zakon A.M.O.R.C. to organizacja założona przez dr. H. S. Lewisa - o historii A.M.O.R.C. pisałem wielokrotnie. Ogólne informacje o Zakonie w zwięzłej formie zaprezentowane są w tym miejscu.

Z mojego punktu widzenia Zakon A.M.O.R.C. to organizacja, która chce uczynić ze swoich członków osoby, które będą jednocześnie filozofami, jak i mistykami. Oczywiście to jest mój punkt widzenia, a mając na uwadze nasze główne motto:

Jak najszersza tolerancja w jak największej niezawisłości.

chciałbym uszanować odmienne zdania. Zapewne nie wszyscy członkowie A.M.O.R.C. uważają, że jest to główny cel istnienia Zakonu. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to nie znaczy, że nie ma racji lub, że ja jej nie mam... Wydaje mi się, że dużo ważniejsze jest to, aby swoim życiem starał się ten cel zrealizować. Mam nadzieję, że cel jaki ja dostrzegam wypełniam w jak najlepszy sposób w najszerszym możliwym dla mnie zakresie.

Zakon A.M.O.R.C. w Polsce.

Funkcjonowanie Zakonu A.M.O.R.C. w jakimkolwiek kraju musi odbywać się zgodnie z prawami danego kraju. Wszystkie działania "gospodarcze" muszą podlegać kontroli finansowej, a sama organizacja musi być jakoś umiejscowiona w systemie ekonomicznym.

W Polsce, po wypróbowaniu różnych form, przyjęte zostało rozwiązanie opisane na tych stronach. Ogólnie można powiedzieć, że na płaszczyźnie ziemskiej (prawnej, gospodarczej i ekonomicznej) funkcjonuje jako Fundacja A.M.O.R.C., która świadczy względem Zakonu A.M.O.R.C. usługi niezbędne do jego funkcjonowania. Tak więc wszystkie sprawy formalne związane z prowadzeniem rejestrów członków, tłumaczeniem materiałów, drukiem monografii i ich wysyłką, oraz utrzymaniem biura i miejsca spotkań (Świątyni) są obsługiwane przez Fundację, której celem jest rozpowszechnianie nauk Zakonu. Jeśli by Fundacja nie zapewniała optymalnych warunków dla funkcjonowania Zakonu nie byłoby sensu aby istniała, więc można ją traktować jako materialny przejaw Zakonu.

Dzięki temu wszystkie kwestie filozoficzne, ideowe i mistyczne to sprawy Zakonu, rozwiązywane przez jego członków wg zasad obowiązujących w jego strukturze, natomiast wszelkie kwestie organizacyjne związane z opłacaniem składek, sposobem i miejscem dostarczania materiałów to sprawy które należy ustalać z biurem Fundacji.

Kto ma prawo wypowiadać się w imieniu Zakonu?

Oczywiście ten, kto ma takie upoważnienie, wyrażone w formie stosownego dokumentu. Jeśli więc ktoś potrzebuje jakiejś formalnej odpowiedzi lub decyzji najlepiej zwrócić się do biura Fundacji.

Część spraw może być załatwiona przez pracowników biura - zwłaszcza te zagadnienia, które leżą w zakresie normalnego, codziennego funkcjonowania organizacji oraz relacji z administracją państwową. Pozostałe zostaną skierowane do właściwej osoby - w ogólnym przypadku jest to Administrator jurysdykcji języka Polskiego.

Należy jednak mieć świadomość, że przypadki w których Zakon A.M.O.R.C. zajmuje jakiekolwiek "stanowisko" są niezmiernie rzadkie.