Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Manifesty Różo-Krzyża

Fama Fraternitatis

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-10-27 22:00
"Fama fraternitatis Roseae Crucis oder Die Bruderschaft des Ordens der Rosenkreuzer" lub krócej "Fama Fraternitatis Rosae Crucis" albo po prostu "Fama Fraternitatis" to anonimowe dzieło wydane w 1614 roku w Kassel, opisujące życie i działalność brata C.R., założyciela tajnego bractwa Różo-Krzyża zrzeszającego najbardziej światłych uczonych. Jest to pierwszy z trzech Manifestów Różokrzyżowych głoszących tą ideę.

Confessio Fraternitatis

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-10-28 10:53
Confessio Fraternitatis Roseae Crucis (w oryginale "Confessio oder Bekenntnis der Societät und Bruderschaft Rosenkreuz"), lub po prostu Confessio, wydano anonimowo drukiem w Kassel w 1615 roku. Jest drugim różokrzyżowym manifestem, głoszącym istnienie tajnego bractwa alchemików i mędrców, które zostało powołane aby przygotowywać ludzkość na nadchodzące zmiany.