Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Confessio Fraternitatis

Confessio Fraternitatis Roseae Crucis (w oryginale "Confessio oder Bekenntnis der Societät und Bruderschaft Rosenkreuz"), lub po prostu Confessio, wydano anonimowo drukiem w Kassel w 1615 roku. Jest drugim różokrzyżowym manifestem, głoszącym istnienie tajnego bractwa alchemików i mędrców, które zostało powołane aby przygotowywać ludzkość na nadchodzące zmiany.

Autorstwo Confessio przypisywane jest różnym postaciom historycznym, spośród których najbardziej znaną jest Francis Bacon. Manifest uzupełnia wcześniejszą Fama Fraternitatis zawierając wykładnię "prawdziwej filozofii". Potwierdza również dalszą ochronę dla członków "Bractwa Różokrzyżowców" przed oskarżeniami i atakami. Głosi konieczność przekształcenia i odnowienia życia intelektualnego i moralnego Europy: "[...]bardzo właściwe jest ograniczenie niewolnictwa, niesprawiedliwości, kłamstw i ciemności". Według Confessio podstawowym warunkiem zdobycia wyższej wiedzy jest "sumienne działanie", "znajomość filozofii" i chrześcijaństwo, ale pojmowane ezoterycznie.

Treść Confessio Fraternitatis.

Manifest zaczyna się od podania powodów, dla którego powstał (jest ich trzydzieści siedem) oraz ataku na papiestwo (papieża nazwano Antychrystem) i Islam (który sprzymierzył się podobno z papiestwem).

Podobnie ostro zaatakowana została nauka - ma być "chora i wadliwa", choć lekarstwem na jej problemy ma być ona sama, a szczególnie pomocna w ozdrowieniu ma być praca dla przyszłych pokoleń. Sami Różokrzyżowcy zaś wzorem CRC gromadzą i przechowują wiedzę, która może podźwignąć świat, i którą gotowi są udostępnić. Jednak udostępnianie wiedzy nie może się odbyć gwałtownie - wszystko ma właściwy dla siebie czas. Ale zanim on nadejdzie wszystko ma być zniszczone.

Naprawa świata.

Naprawa świata powinna odbyć się w świetle prawdziwej religii opartej na Biblii - bez jej fałszowania i oszukańczych interpretacji. Biblia bowiem to najpewniejsze źródło i tylko w pełni podporządkowując się Bogu, poprzez studiowanie i zrozumienie, możemy zasłużyć na Jego uwagę.

Odrzucenie magii i alchemii.

Manifest ostrzega również aby nie pokładać zaufania i wiary w "fałszywą alchemię", która powstała dla żartów i zwodzi ludzi magicznymi symbolami. Odrzucenie tradycyjnej alchemii połączone jest z zapowiedzią przekazania wiedzy o duchowej alchemii, która będzie dostępna tylko dla pozbawionych chciwości i egoizmu istot. 

Pełny tekst Confessio można znaleźć tutaj.

Znaczenie Confessio.

Confessio Fraternitatis ukazało się wkrótce po Fama - z założenia jest jego uzupełnieniem i uszczegółowieniem doktryny. Jego charakter, miejsce wydania i przedstawione poglądy religijne sugerują, że autorem (lub autorami) są pobożni luteranie, którzy praktykują jakąś formę mistycyzmu i ezoterycznego chrześcijaństwa.

Ukazanie się Confessio nie niosło ze sobą już żadnej rewolucji - raczej starało się nadać bardziej precyzyjny kierunek dla nowej idei Różo-Krzyża. Wydaje się, że doktryna Zakonu Złotego i Różanego Krzyża była (przynajmniej w teorii) oparta na tych ideałach. Manifest, który z jednej strony potępiał magię i alchemię a z drugiej nawoływał do szukania prawdy w nauce i ezoteryce dawał podstawy do godzenia tak przeciwstawnych tendencji w przyszłości.