Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Medytacje

Medytację rozumiem w bardzo prosty, pierwotny sposób - "medytować", to dla mnie prawie to samo, co "rozmyślać". Jednak medytacja to coś więcej niż strumień myśli. W sposób nieco bardziej opisowy i szerszy znaczeniowo medytację określiłbym jako "poddawać coś obróbce umysłu". Poniżej zamieszczam różne własne spostrzeżenia, choć niekoniecznie będące wynikiem medytacji - to, co mnie poruszyło.

Duch i dusza.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-06-17 19:34
Z pojęciami "duch" i "dusza" spotykamy się się nader często. Równie często pojęcia te są ze sobą utożsamiane, lub mylone. Z drugiej strony jednak są sobie na tyle bliskie, że w wielu kontekstach nie ma potrzeby ich rozróżniania.

Zacznijmy może od tego, że duch w najprostszym pospolitym ujęciu odnosi się do bytów niematerialnych manifestujących się w świecie materialnym w różnej formie. Może to robić poprzez medium, zmieniając jego wygląd, czy zachowanie, lub wykorzystując go do komunikacji. Jednak medium nie jest niezbędne do manifestacji fizycznej ducha gdyż może się on objawiać bezpośrednio. Czasami na takie byty mówi się "zjawa", "poltergeist", "widmo" czy "upiór". Może też wywoływać zjawiska paranormalne - np. telekinezę. Tak do tego podchodzą spirytyści - duch to istota ludzka, żyjąca po śmierci ciała fizycznego. Duch jednak żyje w świecie pozamaterialnym. Tak rozumiany duch jest właśnie duchem tożsamym z duszą.

Mapa, czyli analogia.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 21:01
Analogia jest to próba przedstawienia cech jakiegoś bytu poprzez opisanie jego podobieństwa do innego. W analogii pomocniczy byt i jego cechy stają się symbolami tego, co usiłujemy wytłumaczyć - czyli tak, jak w mapie. Jednak aby skutecznie rozumieć mapę musimy poznać stosowane w niej symbole i rozumieć, że mapa nie jest terenem - jest tylko jego symbolem.

Życie w Matrix-ie.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-03-07 10:44
20 lat temu bracia (jeszcze wtedy) Wachowscy nakręcili pierwszą część "Matrixa" i świat zachłysnął się wizją świata będącego iluzją. Warto jednak zauważyć, że nie byli pierwsi - pewnie musielibyśmy się cofnąć aż do Platona.

Kreacja pieniądza.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-28 16:05
Ekonomia to dziedzina odległa od moich zainteresowań, więc zaznaczam, że nie jestem w niej fachowcem. Jeśli ktoś znajdzie jakieś luki w moim rozumowaniu - niech mi wybaczy. Temat mnie zainteresował z racji porównania go do alchemii, gdzie Adept potrafi wytworzyć złoto, i robi to nie odbierając złota innym.

Pomiędzy religią, sztuką a nauką.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-16 23:55
Ostatnio toczę wiele dyskusji na temat tego czym jest nauka, metody naukowe i wiedza jako taka. Dyskusje te wywoływane są przez próby wykorzystania nauki do propagowania jakiś idei - najczęściej powiązanej z ezoteryką. Z czasów studiów wyniosłem wielki szacunek dla nauki, i choć nie zajmuję się nią od wielu lat, to zawsze, gdy widzę taką sytuację, staram się prostować wszystkie nieporozumienia i niedopowiedzenia.