Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Medytacje

Medytację rozumiem w bardzo prosty, pierwotny sposób - "medytować", to dla mnie prawie to samo, co "rozmyślać". Jednak medytacja to coś więcej niż strumień myśli. W sposób nieco bardziej opisowy i szerszy znaczeniowo medytację określiłbym jako "poddawać coś obróbce umysłu". Poniżej zamieszczam różne własne spostrzeżenia, choć niekoniecznie będące wynikiem medytacji - to, co mnie poruszyło.

Poczucie harmonii

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-12-11 23:51
Harmonia, ta starożytna bogini ładu i symetrii, odpowiadająca za nasze poczucie piękna, porządku, zgody i łączności. Nie chodzi tu wyłącznie o nasze wrażenia artystyczne - była również patronką prawdziwej miłości, a jej związek z Kadmosem, greckim herosem, stawiano jako wzór doskonałego małżeństwa, co docenił sam Zeus.

Na harmonię zwracamy uwagę przede wszystkim w kontekście dzieł mających w sobie, nawet niewielki, pierwiastek artystyczny - mówimy o harmonijnej muzyce, harmonijnej architekturze, czy rzeźbie mając na myśli nasze odczucia estetyczne. Jednak tak, jak starożytną boginię, łączymy harmonię z poczuciem piękna wyrażoną nie tylko w rzeczach, ale również w relacjach między ludźmi. Z jednej strony harmonia to konkretne elementy, które umiejętnie wykorzystane przez twórców aby wyrazić piękno wywołują je w nas, odbiorcach ich dzieł. Z drugiej strony jej brak lub zaburzenie odbieramy jako brzydotę i jest dostrzegane czasami nawet jeszcze wyraźniej niż piękno. Wydaje się zatem, że harmonia to doskonałość, ale również stan naturalny, a jej brak (lub zaburzenie) to błąd, który nie powinien mieć miejsca.

Dylematy moralne.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-11-26 11:16
Kiedyś uważałem, że rozwój duchowy to przede wszystkim rozwój moralny. Mocno zmieniło się jednak moje postrzeganie tego czym jest moralność i to, jak ją rozumiem. Związana jest to głównie z rozróżnieniem tego, co w moralności jest wymagane, a co zalecane.

Mistrz w poszukiwaniu Prawdy.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-09-17 15:43
"Zadaniem mistrza jest utrwalenie w sobie osiągniętego światła wewnętrznego, a także zjednoczenie swej woli z wolą boską, aby każdy, kto się z nim zetknie, doświadczał na sobie potężny wpływ jego doskonałej osoby, i sam stawał się lepszy, czystszy, doskonalszy i mądrzejszy (rozpowszechnianie światła)." //Hermetyzm - Tajemna filozofia Egipcjan, Dymitr W Stranden//

Medytacja niedziałania.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-07-08 15:13
Dawno temu poznałem medytację "niedziałania". Polega ona na uważnej obserwacji i niepodejmowaniu aktywności w przypadku napotkania problemu. Energia w końcu sama znajduje rozwiązanie - najlepsze z możliwych. My możemy zaś być świadkami transformacji tej energii.

Duch i dusza - cz. 2.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-07-01 16:35
Ostatnie rozważania poświęciłem prawie w całości duchowi, choć miałem pierwotnie zamiar skonfrontować go z duszą. Teza, że duch to coś innego niż dusza, zrodziła się we mnie w chwili, gdy uświadomiłem sobie, że różnica w nie jest tylko w stosowanym nazewnictwie.