Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Różo-Krzyż

Jestem oficerem Starożytnego i Mistycznego Zakonu Różo-Krzyża (A.M.O.R.C.). Jednak nie czuję, że jestem Różokrzyżowcem dlatego, że jestem członkiem jakiejś organizacji. Swoje aspiracje zapewne mógłbym realizować w innym miejscu. Moja afiliacja i funkcja sprawowana w Zakonie wiąże się ściśle z moim pragnieniem głębokiego poznania Różo-Krzyża: jego istoty, idei, historii i wpływu na świat.

Związki A.M.O.R.C. z O.T.O.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2022-03-05 12:22
Ostatnie dwa moje artykuły (o symbolu różokrzyżowej inicjacji i dokumencie założycielskim) dotyczą w gruncie rzeczy związków pomiędzy zakonami A.M.O.R.C. i O.T.O. - nie wyczerpują jednak kwestii ich wzajemnych relacji. Chciałbym dokończyć ten temat - oczywiście nie łudzę się, że go wyczerpię, ale uważam, że warto jak najdokładniej go przedstawić.

Historia Różo-Krzyża to przede wszystkim historia rozwoju pewnej legendy - ciężko znaleźć fakty historyczne, więc warto pielęgnować te, które znamy, nawet gdy czasami wydają się nudne. Standardowa historia organizacji różokrzyżowych wygląda tak: ktoś skądś przybył, założył jakąś organizację i potem ta organizacja dała impuls dla powstania kolejnej. W zasadzie to wszystko. Czasami tylko ludzie związani z Różo-Krzyżem zostawiają po sobie jakąś wyjątkową spuściznę. Zupełnie inaczej odbieram historię wolnomularstwa - pełno tam intryg, rozłamów, dziwnych zbiegów okoliczności i ogólnie wiele zamieszania. Tak też jest gdy historia wolnomularstwa splata się z historią Różo-Krzyża i tak też wygląda historia powiązań Zakonu A.M.O.R.C. i O.T.O.

Dokument założycielski A.M.O.R.C.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-08-30 10:06
"American Pronunziamento Number One" to dokument, który można traktować jako dokument założycielski Starożytnego i Mistycznego Zakonu Różo-Krzyża (A.M.O.R.C). Manuskrypt ten, stworzony przez Lewisa, został przez niego opisany jako "Pierwszy amerykański manifest" i wraz z innymi dokumentami złożony w Bibliotece Publicznej Nowego Jorku.

Symbol Różokrzyżowej Inicjacji

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2022-01-29 21:34
Zakon A.M.O.R.C. powstał na początku XX wieku i można śmiało powiedzieć, że za jego powstanie odpowiada jeden człowiek - dr Harvey Spencer Lewis. Jest on autorem koncepcji i głównych nauk dostępnych w Zakonie, ale sam będąc członkiem innych organizacji musiał czerpać z nich inspirację. Szczególnie interesująca wydaje się historia symbolu Różokrzyżowej Inicjacji wykorzystywanego w Zakonie.

Różo-Krzyż a Wolnomularstwo.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-08-16 09:03
Masoneria to ruch społeczny mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwo ludzi. W zasadzie Różo-Krzyż ma bardzo podobne cele i ta zbieżność daje nam wiele do myślenia. Chociaż nie należy utożsamiać obu ruchów, to widać związek miedzy nimi. Zastanówmy się przez chwilę jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy nimi.

Fama Fraternitatis

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-10-27 22:00
"Fama fraternitatis Roseae Crucis oder Die Bruderschaft des Ordens der Rosenkreuzer" lub krócej "Fama Fraternitatis Rosae Crucis" albo po prostu "Fama Fraternitatis" to anonimowe dzieło wydane w 1614 roku w Kassel, opisujące życie i działalność brata C.R., założyciela tajnego bractwa Różo-Krzyża zrzeszającego najbardziej światłych uczonych. Jest to pierwszy z trzech Manifestów Różokrzyżowych głoszących tą ideę.