Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Różo-Krzyż

Jestem oficerem Starożytnego i Mistycznego Zakonu Różo-Krzyża (A.M.O.R.C.). Jednak nie czuję, że jestem Różokrzyżowcem dlatego, że jestem członkiem jakiejś organizacji. Swoje aspiracje zapewne mógłbym realizować w innym miejscu. Moja afiliacja i funkcja sprawowana w Zakonie wiąże się ściśle z moim pragnieniem głębokiego poznania Różo-Krzyża: jego istoty, idei, historii i wpływu na świat.

Czarne lustro

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2022-09-02 13:04
Kilka lat temu natknąłem się na informacje o "czarnym lustrze" wykorzystywanym przez Dr H. Spencera Lewisa w jego prywatnym sanctum. Informacja była nader skąpa i sama w sobie pełna niedopowiedzeń tak, że praktyka z tym związana wydawała się wyjątkowo tajemnicza.

Zacząłem się zastanawiać cóż takiego mógł nasz Imperator robić z tym lustrem skoro nie ma po tym śladu w naszych monografiach. Jedyną rzeczą jaką w tamtym czasie wiedziałem o lustrach i ich związku z duchowością było to, że magowie dawnych czasów używali zwierciadeł (vide nasz mistrz Duhr vel Twardowski), choć nie wiedziałem w jakim celu, oraz z bardzo dawnych czasów znałem jeden opis praktyki o charakterze medytacyjnym autorstwa Osho. Szukałem nieco w Internecie, ale z jakiegoś powodu nie wpadłem na to aby szukać po angielsku - co, jak się dużo później okazało, przyniosłoby dość dużo informacji...

Różokrzyż Bytu i tajemnice Kabały

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-10-22 08:25
Symbolem Różo-Krzyża jest oczywiście krzyż z różą w środku, jednak może on przyjmować wiele postaci. Jednym z najbardziej znanych tego typu symboli jest Lamen Zakonu Złotego Brzasku (widoczny jako logo na tej stronie). W jego centrum jest widoczny dodatkowy, mniejszy Różo-Krzyż: Różokrzyż Bytu, a w nim (i wokół niego) - tajemnica Kabały.

Pansofia a tożsamość Różo-Krzyża

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-06-02 10:13
Pansofia (gr. pan - wszystko i sophia - mądrość, wiedza; wszechmądrość, wszechwiedza) - uniwersalna mądrość, synteza wszelkiej wiedzy i poznania. Termin użyty przez Jana Amosa Komeńskiego dla opisu jego filozofii pedagogicznej, która miała dać dobrobyt i naprawę ludzkości poprzez rozpowszechnianie wiedzy ("aby wszyscy wiedzieli wszystko o wszystkim").

Magiczny Różo-Krzyż.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-05-03 23:10
Przy okazji analizowania związków Różo-Krzyża z religią wspominałem, że istnieją grupy praktykujące magię i jednocześnie odwołujące się do idei różokrzyżowych. Choć A.M.O.R.C. wyraźnie odcina się od magii, to jednak temat "Sztuki Królewskiej" w różnych odmianach zawsze był dla mnie pociągający. Magia w Różo-Krzyżu przyjmuje bardzo różnorodne formy, ale zawsze była tą siłą, która przyciągała profanów do Różo-Krzyża.

Różo-Krzyż a religia

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 14:46
Rozważając kwestie formalne zagadnienia "sekty" doszliśmy do miejsca, w którym pojawia się kwestia religii. Dla ilustracji pewnych zasad użyłem poprzednio przykładu partii politycznej, ale pytanie "czy partia polityczna może być sektą?" nie ma głębszego sensu. Sprawdźmy jednak, jak ma się Różo-Krzyż do religii.