Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Różo-Krzyż

Jestem oficerem Starożytnego i Mistycznego Zakonu Różo-Krzyża (A.M.O.R.C.). Jednak nie czuję, że jestem Różokrzyżowcem dlatego, że jestem członkiem jakiejś organizacji. Swoje aspiracje zapewne mógłbym realizować w innym miejscu. Moja afiliacja i funkcja sprawowana w Zakonie wiąże się ściśle z moim pragnieniem głębokiego poznania Różo-Krzyża: jego istoty, idei, historii i wpływu na świat.

Inicjacja do Złoto- i Różo-Krzyża.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-12-07 22:36
Zakon Złoto- i Różo-Krzyża (Der Orden der Gold- und Rosenkreuzer, GuRC) założony został około 1750 roku, choć niektórzy przesuwają tą datę wstecz aż do roku 1710, w którym Samuel Richter pod pseudonimem Sincerus Renatus opublikował "Doskonałe i prawdziwe przygotowanie Kamienia Filozoficznego zgodnie z tajemnicą Bractwa Złotego i Różanego Krzyża".

Za rzeczywistych twórców Zakonu Złoto- i Różo-Krzyża (można też spotkać używane wymiennie różne formy tej nazwy: "Zakon Złotego i Różanego Krzyża", "Zakon Złotych Różokrzyżowców" lub "Zakon Złotego Różokrzyża") uważa się masonów Johanna Christophera von Wöllnera i Johanna Rudolfa von Bischoffwerdera. Do Zakonu mogli należeć jedynie wolnomularze w stopniu Mistrza i miał on charakter alchemicznej sekty, która raczej walczyła z ideałami oświecenia niż je propagowała, czego oczekiwałbym po organizacji różokrzyżowej. Dzięki wstąpieniu na pruski tron Fryderyka Wilhelma II, członka Zakonu, uzyskał on wielkie wpływy polityczne, choć to raczej nie przełożyło się na sukces materialny (lub szerzej rozumując "ziemski"). Zresztą Fryderyk Wilhelm to niejedyny władca w szeregach tego Zakonu - jego członkiem podobno był również Stanisław August Poniatowski - ostatni król Polski.

Mystica Aeterna.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-05-30 10:54
Nieco przed powstaniem A.M.O.R.C. swoją działalność rozpoczęła loża Mystica Aeterna - berliński oddział Zakonu Memphis-Misraim prowadzony przez Rudolfa Steinera. Organizacja ta jest najsilniejszym przejawem Różo-Krzyża w działalności Steinera.

Ewolucja organizacji różokrzyżowych.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2022-10-12 10:42
Pierwsze wzmianki o Zakonie Różo-Krzyża znajdujemy w Manifestach opublikowanych na początku XVII wieku. Co prawda jest w nich mowa o Zakonie założonym przez Christiana Rosenkreutza kilkaset lat wcześniej, ale przyjmijmy czas publikacji Manifestów jako moment upublicznienia się Zakonu i poszukajmy organizacji odwołujących się do symbolu Różo-Krzyża aby zobaczyć jak zmieniały się w czasie.

Martynizm

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-09-11 19:40
Martynizm jest formą chrześcijańskiego mistycyzmu i ezoterycznego chrześcijaństwa. Nawiązując do tradycji gnostycznych głosi teorię "reintegracji" - procesu oświecenia, który ma przyczynić się do powrotu człowieka z obecnego stanu materialnego niedostatku do stanu sprzed jego upadku (wygnania go z Raju).

Memphis-Misraim a A.M.O.R.C.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-10-03 10:53
Zakon Memphis-Misraim to organizacja wyjątkowa. Jest to ryt wolnomularski zakorzeniony w tradycji starożytnego Egiptu wypełniony ezoteryzmem, kabałą, gnostycyzmem, hermetyzmem i okultyzmem. Memphis-Misraim to zakon, który bardzo silnie oddziaływał na inne organizacje - również na Zakon A.M.O.R.C.