Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Medytacje

Medytację rozumiem w bardzo prosty, pierwotny sposób - "medytować", to dla mnie prawie to samo, co "rozmyślać". Jednak medytacja to coś więcej niż strumień myśli. W sposób nieco bardziej opisowy i szerszy znaczeniowo medytację określiłbym jako "poddawać coś obróbce umysłu". Poniżej zamieszczam różne własne spostrzeżenia, choć niekoniecznie będące wynikiem medytacji - to, co mnie poruszyło.

Sztuka alchemii

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-04-26 14:52
Alchemia, nazywana w dawnych czasach "sztuką królewską", była praktyką za pomocą której alchemik poszukiwał kamienia filozoficznego, panaceum na wszelkie choroby i eliksiru nieśmiertelności. Obecnie alchemia traktowana jest jako symboliczny zapis procesów psychologicznych. Chciałbym jednak przedstawić jej pewne praktyczne zastosowanie.

Alchemia była niewątpliwie protoplastką współczesnej nauki doświadczalnej, w szczególności chemii, ale jej elementy widać w fizyce, sztuce, semiotyce, psychologii, parapsychologii, metalurgii, medycynie, astrologii, mistycyzmie i religii. Początki alchemii giną w mrokach dziejów i wiązane są najczęściej ze sztuką balsamowania zwłok w starożytnym Egipcie. Zawsze jednak Alchemicy byli przede wszystkim praktykami - obserwując różne procesy w przyrodzie widzieli, jak zmieniają się różne substancje, czy ich cechy, i szukali uzasadnienia dla tych zmian. Tworzyli teorie, które miały te zjawiska wyjaśniać, a w dalszej kolejności przewidywać efekty nowych procesów. Manipulowanie substancjami zasadniczo polegać miało na dodawaniu i odejmowaniu elementów podstawowych, z jakich zbudowana miała być materia, ale żeby tego dokonać najpierw należało je wyizolować, a potem ponownie złożyć w jedną całość.

Czym jest medytacja?

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-04-19 12:02
Na naszych ścieżkach duchowych bardzo często mamy kontakt z pojęciami typu medytacja, kontemplacja. Nie są to niestety pojęcia jednoznaczne, szczególnie występuje spora rozbieżność w rozumieniu i praktykowaniu medytacji i kontemplacji na Wschodzie i Zachodzie.

Droga Różo-Krzyża

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-03-12 23:10
Poniższa medytacja to efekt rozważań historii o powstaniu A.M.O.R.C. Założyciel naszego Zakonu przedstawił ją w sposób bardzo alegoryczny. W taki sposób należy również traktować poniższy obraz, który przedstawia jak dotrzeć do Zakonu i stać się Bratem/Siostrą Różo-Krzyża. Taką drogę przebywają wszyscy Bracia i Siostry Różo-Krzyża.

Rozwój duchowy: świadomość

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-04-19 23:06
Próba definicji rozwoju duchowego jest równie trudna jak próba definicji np. miłości. Niby wszyscy wiedzą o co chodzi, a jednak każdy rozumie to nieco inaczej. Podobnie jest z pojęciem świadomości - wiemy, kiedy jesteśmy świadomi a kiedy nie. Natomiast gdy usiłujemy definiować pojęcie świadomości często gubimy istotę rzeczy pośród sprzecznych definicji.

Cnoty boskie - wiara.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2017-10-30 10:17
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy Boga] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość. (1 Kor 13,12-13)