Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Medytacje

Medytację rozumiem w bardzo prosty, pierwotny sposób - "medytować", to dla mnie prawie to samo, co "rozmyślać". Jednak medytacja to coś więcej niż strumień myśli. W sposób nieco bardziej opisowy i szerszy znaczeniowo medytację określiłbym jako "poddawać coś obróbce umysłu". Poniżej zamieszczam różne własne spostrzeżenia, choć niekoniecznie będące wynikiem medytacji - to, co mnie poruszyło.

Wiedza Tajemna.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-03-24 22:24
Świat duchowy był zawsze sferą tajemniczą i niedostępną. Możemy spotkać się z opinią, że "to ważne, aby się rozwijać duchowo". Jednocześnie nie ma wzorca jak to robić. Nie ma też jednej definicji czym jest rozwój duchowy.

Dla mnie wyznacznikiem postępu na duchowej ścieżce jest bliskość Boga. Kiedyś myślałem, że wyznacznikiem stopnia rozwoju duchowego jest ilość i siła mistycznych doznań. Miałem wyobrażenie, że prawdziwym Mistrzem Duchowym może być tylko ten, co na co dzień dyskutuje z Aniołami, widzi zmarłych, potrafi przewidzieć przyszłość albo też uleczyć chorych. Słowem - potrafi wszystko to, co cudowne i niezwykłe w oczach pospólstwa. A skoro wyznacznikiem rozwoju jest stopień oderwania od rzeczywistości, to oczywistym było dla mnie, że drogi prowadzące do takich efektów nie mogą być łatwo dostępne, bo w takim przypadku wszyscy by tak umieli.

Poznać myśli Boga

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2017-10-04 13:35
"Poznać myśli Boga - reszta to szczegóły". Albert Einstein był niezwykle płodnym naukowcem i twórcą najbardziej przełomowych koncepcji w fizyce. Jednocześnie był też niezwykle barwną osobistością, która odbiła żywe piętno w zbiorowej świadomości ludzkości.

Deizm

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2017-07-07 09:45
Deizm to pogląd, że Bóg jest Architektem świata oraz źródłem praw, według których ten świat działa. Bóg-Stwórca jest swego rodzaju konstruktorem przyrody, dla której ustanawia prawa i po wykonaniu tego zadania dalej już nie ingeruje w jej rozwój przyrodniczy, społeczny czy osobniczy.

Boska Trójca

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-03-01 09:59
Trójca Święta to centralny dogmat kościołów chrześcijańskich opisujący Jednego Boga w trzech Osobach: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Wszystkie te Osoby mają jedną naturę. Dogmat został zatwierdzony w IV w. po Chrystusie, ale ta idea przewija się od samego początku chrześcijaństwa.