Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Inspiracje

Idąc przez życie napotykamy drobne kamyki wiedzy, która staje się dla nas niczym drogowskaz. Zbierając takie kamyki nie będziemy w stanie niczego zbudować - ich wielkość, ale i wartość, są zbyt małe abyśmy mogli sobie na to pozwolić. Jednak gdy pozwolimy, aby te wskazówki kierowały naszymi krokami możemy dotrzeć, do miejsca, gdzie odnajdziemy prawdziwy skarb, a przynajmniej kamień węgielny.

Teozofia

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-05 18:26
Teozofia, mądrość Boga (gr. "theos" - bóg i "sophia" - mądrość), jest mistyczną i okultystyczną filozofią, która wierzy, że ukryta wiedza lub mądrość ze starożytnej przeszłości oferuje ścieżkę do oświecenia i zbawienia. Koncentruje się na zdobyciu bezpośredniej wiedzy o naturze boskości oraz o pochodzeniu i celu wszechświata.

Choć obecnie teozofia kojarzy nam się z Towarzystwem Teozoficznym, to sam termin jest dużo starszy. Juz w III wieku n.e. pojawia się jako synonim teologii. Został po raz pierwszy użyty przez neoplatonika Amoniusza Sakkasa na oznaczenie wiecznego systemu etyki, godzącego wszystkie religie.

Archanioły

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-09-28 15:28
Archanioły to byty duchowe stojące wyżej niż anioły. W zależności od tradycji ich ilość waha się od trzech, czterech, poprzez siedmiu, dziewięciu, aż do całego zastępu anielskiego. Podobnie jest z imionami - choć zazwyczaj są dość podobne i powtarzają się, to jednak nie można mówić o jakiejś jednolitości nazewniczej. Zawsze jednak wytrwale służą Bogu i dbają o wypełnianie Jego woli.

DZIĘKUJĘ - uzdrawiające słowo

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-06-28 20:15
Od kilku lat prenumeruję czasopismo "Poczta Zdrowia" stworzone i prowadzone przez Jean-Marc Dupuis. Jest to wyjątkowa pozycja, bo popularyzuje zdrowie w ujęciu jak najbardziej holistycznym. Często poruszane tematy dotykają tej materii w sposób bardzo niestandardowy: w ostatnim numerze autor podkreśla znaczenie uczucia wdzięczności dla zdrowia jednostki.

Kody kreskowe homeopatii: "Uzdrawiające symbole"

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-05-24 10:23
Książka Petry Neumayer i Roswithy Stark "Uzdrawiające symbole" jest przeglądem symboli wykorzystywanych do leczenia. Zawiera też opisy praktycznego wykorzystania tych symboli w terapii. Symbole podzielone są na trzy części: kody kreskowe homeopatii, symbole świętej geometrii i wybrany zestaw "symboli świata".