Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Medytacje

Medytację rozumiem w bardzo prosty, pierwotny sposób - "medytować", to dla mnie prawie to samo, co "rozmyślać". Jednak medytacja to coś więcej niż strumień myśli. W sposób nieco bardziej opisowy i szerszy znaczeniowo medytację określiłbym jako "poddawać coś obróbce umysłu". Poniżej zamieszczam różne własne spostrzeżenia, choć niekoniecznie będące wynikiem medytacji - to, co mnie poruszyło.

Uczucie przeciw rozumowi.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-07-01 20:40
Ostatnio pisałem o irracjonalności, jako efektowi działania uczuć - zarówno w sensie emocji, jak ogólnie wrażeń odbieranych zmysłami, czy też nawet tych pozazmysłowych. Zwłaszcza te ostatnie, np. w formie empatii, wydają się najwyższym pozytywnym przejawem irracjonalności.

[...]
"Słuchaj, dzieweczko!" - krzyknie śród zgiełku
Starzec, i na lud zawoła:
"Ufajcie memu oku i szkiełku,
Nic tu nie widzę dokoła.

Duchy karczemnej tworem gawiedzi,
W głupstwa wywarzone kuźni.
Dziewczyna duby smalone bredzi,
A gmin rozumowi bluźni".

"Dziewczyna czuje, - odpowiadam skromnie -
A gawiedź wierzy głęboko;
Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko.

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce.
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!"

"Romatyczność" Adam Mickiewicz

Nasze uczucia pozwalają nam eksplorować rzeczywistość wykraczającą poza nasz rozum, naszą wiedzę i ogólnie poznanie rozumowe. To, co wykracza poza obszar naszego zrozumienia możemy opisywać i przekazywać innym właśnie za pomocą uczuć - i również uczucia pozwalają zaakceptować ten fakt, że pewnych rzeczy nie rozumiemy. Wreszcie to uczucia od zarania dziejów każą nam badać i poznawać świat. Grafika umieszczona powyżej (alegoria umieszczona w wydanej w 1888 książce L'Atmosphere: Météorologie Populaire) przedstawia człowieka wyciągającego rękę w kierunku gwiazd, starającego wydobyć się z jego ziemskiego środowiska aby sprawdzić co jest dalej.

Irracjonalizm a uczucia.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-06-26 17:36
Porządkowanie wiedzy i jej kategoryzowanie ma za zadanie zdobycie jak najbardziej przejrzystego na nią spojrzenia. Jest to takie intelektualne "solve et coagula" gdzie najpierw rozdzielamy wszystko na podstawowe elementy a potem dokonujemy syntezy.

Poczucie harmonii

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-12-11 23:51
Harmonia, ta starożytna bogini ładu i symetrii, odpowiadająca za nasze poczucie piękna, porządku, zgody i łączności. Nie chodzi tu wyłącznie o nasze wrażenia artystyczne - była również patronką prawdziwej miłości, a jej związek z Kadmosem, greckim herosem, stawiano jako wzór doskonałego małżeństwa, co docenił sam Zeus.

Dylematy moralne.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-11-26 11:16
Kiedyś uważałem, że rozwój duchowy to przede wszystkim rozwój moralny. Mocno zmieniło się jednak moje postrzeganie tego czym jest moralność i to, jak ją rozumiem. Związana jest to głównie z rozróżnieniem tego, co w moralności jest wymagane, a co zalecane.

Mistrz w poszukiwaniu Prawdy.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-09-17 15:43
"Zadaniem mistrza jest utrwalenie w sobie osiągniętego światła wewnętrznego, a także zjednoczenie swej woli z wolą boską, aby każdy, kto się z nim zetknie, doświadczał na sobie potężny wpływ jego doskonałej osoby, i sam stawał się lepszy, czystszy, doskonalszy i mądrzejszy (rozpowszechnianie światła)." //Hermetyzm - Tajemna filozofia Egipcjan, Dymitr W Stranden//