Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Duchowa Ścieżka

Droga rozwoju duchowego to w sumie ciąg zdarzeń i przeżyć jakie nam się przytrafiają w życiu, a które nas kształtują. Czasami dzieje się to subtelnie, a czasami w sposób spektakularny.

Różokrzyżowa Inicjacja

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-01-16 11:26
Mistycyzm to, wg Antonego de Mello, sposób postrzegania świata. Widzimy w zasadzie to samo, co inni, ale trochę inaczej. Czasami jednak doświadczamy rzeczy, które mocno różnią się od tego, co można spotkać w "normalnym" życiu, które nie pozwalają nam zapomnieć o wielkiej różnicy między szarościami dnia codziennego a światem, jaki nas pociąga...

17 lat temu doświadczyłem różokrzyżowej inicjacji. Byłem wtedy od 6 miesięcy Neofitą i formalnie nie mogłem jej otrzymać. Inicjacja była zapowiedziana, ale pierwszą część przeszedłem o jakieś pół roku za wcześnie. Nie znałem też ani przebiegu inicjacji, ani też istotnych jej elementów.

Jak zacząć Różo-Krzyżowe studia?

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-08-02 14:08
Na jednej z grup dyskusyjnych padło mniej więcej takie pytanie: "Co zalecacie dla początkujących w studiach różokrzyżowych?". Historią Różo-Krzyżą zajmuję się dość intensywnie i od razu przyszła mi do głowy jako podstawowy temat, ale użytkownicy wskazali na Manifesty - co było dla mnie pierwszym zaskoczeniem. Kolejnym zaś fakt, że sam o tym nie pomyślałem od razu...

Droga do A.M.O.R.C.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2017-12-30 10:52
Każda podróż składa się z kilku dających się wyróżnić etapów. Pierwszy prowadzi do podjęcia decyzji o podróży - to jest czas, gdy okoliczności życia skłaniają nas ku jakimś wyborom. Drugi to przygotowania - wyruszenie na wędrówkę bez rozpoznania, bez zabezpieczenia jest nierozsądne. Ale w końcu przychodzi taki dzień, że idziemy...

Sri Chinmoy

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-03-01 09:12
Poszukiwania Prawdy skierowały mnie w pewnym momencie ku duchowym Mistrzom. Jest kilku takich, którzy w naszych czasach nauczają o Bogu - twierdzą, że rozpoznali Jego naturę i poświęcili życie aby przekazać nam Prawdę o NIM. Jednym z takich Nauczycieli jest Sri Chinmoy.

Przysięga Bodhisattwy

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-03-24 22:43
Zapewne duchowość można pojmować inaczej, ale ja zawsze widziałem we wszystkich kulturach i religiach część wspólną - ideę dążenia do doskonałości. No cóż - osiągnięcie czegokolwiek, a w szczególności ideału, na pewno w naszym świecie zajmuje jakiś czas i wiąże się z pewnym wysiłkiem. I niestety nie zawsze są to wysiłki efektywne...