Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Różo-Krzyż

Jestem oficerem Starożytnego i Mistycznego Zakonu Różo-Krzyża (A.M.O.R.C.). Jednak nie czuję, że jestem Różokrzyżowcem dlatego, że jestem członkiem jakiejś organizacji. Swoje aspiracje zapewne mógłbym realizować w innym miejscu. Moja afiliacja i funkcja sprawowana w Zakonie wiąże się ściśle z moim pragnieniem głębokiego poznania Różo-Krzyża: jego istoty, idei, historii i wpływu na świat.

Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-08-14 18:38
Historia Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku jest stosunkowo krótka, ale czas ten wystarczył aby trwale zaznaczył swoją pozycję w historii. Istnienie Zakonu było wyjątkowo owocne, gdyż wykształciło wielu wybitnych okultystów, ale to jego upadek był iskrą, która zapaliła pożar. Zakon Złotego Brzasku stał się źródłem z którego czerpała wielka ilość organizacji magicznych funkcjonujących w XX wieku.

Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku (Hermetic Order of the Golden Dawn) to tajne stowarzyszenie, którego członkowie poświęcali się studium i praktykom okultystycznym i metafizycznym. Formalnnie Zakon założony został przez  trzech masonów: William Robert Woodman, William Wynn Westcott i Samuel Liddell Mathers w 1888 r. Jednak jego źródeł należy szukać w 1850 r, kiedy to Kenneth MacKenzie został zainicjowany przez węgierskiego hrabiego Apponyi w Austrii w linii różokrzyżowców i otrzymał kolekcję 60 dokumentów (zwanych Zaszyfrowanymi Manuskryptami), zawierającymi zarys serii magicznych rytuałów inicjacyjnych. MacKenzie otrzymał dodatkowo polecenie, aby założyć oddział tego kontynentalnego społeczeństwa różokrzyżowców w Wielkiej Brytanii.

Marie Russak i Mistyczny Zakon Świątyni Różo-Krzyża.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-08-08 00:26
Przeglądając informacje o wybitnych kobietach-mistykach natknąłem się na informację o takiej treści "Marie Russak, która napisała rytuały AMORC dla Harveya Spencera Lewisa". Informacja ta była dla mnie zupełną nowością i prawdziwie mnie zelektryzowała. Kim była Marie Russak i dlaczego Lewis powierzył jej takie zadanie?

Inicjacja do Złoto- i Różo-Krzyża.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-07-06 10:38
Zakon Złoto- i Różo-Krzyża (Der Orden der Gold- und Rosenkreuzer, GuRC) założony został około 1750 roku, choć niektórzy przesuwają tą datę wstecz aż do roku 1710, w którym Samuel Richter pod pseudonimem Sincerus Renatus opublikował "Doskonałe i prawdziwe przygotowanie Kamienia Filozoficznego zgodnie z tajemnicą Bractwa Złotego i Różanego Krzyża".

Mystica Aeterna.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-05-30 10:54
Nieco przed powstaniem A.M.O.R.C. swoją działalność rozpoczęła loża Mystica Aeterna - berliński oddział Zakonu Memphis-Misraim prowadzony przez Rudolfa Steinera. Organizacja ta jest najsilniejszym przejawem Różo-Krzyża w działalności Steinera.

Ewolucja organizacji różokrzyżowych.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-07-03 14:25
Pierwsze wzmianki o Zakonie Różo-Krzyża znajdujemy w Manifestach opublikowanych na początku XVII wieku. Co prawda jest w nich mowa o Zakonie założonym przez Christiana Rosenkreutza kilkaset lat wcześniej, ale przyjmijmy czas publikacji Manifestów jako moment upublicznienia się Zakonu i poszukajmy organizacji odwołujących się do symbolu Różo-Krzyża aby zobaczyć jak zmieniały się w czasie.