Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Ocean Właściwości Buddy

Karma Yonten Gyamtso to moje tybetańskie imię i oznacza "Ocean Właściwości Buddy". Odkąd sięgam pamięcią to fascynowała mnie każda wzmianka o różokrzyżowcach, ich działalności i tajemnicach, i choć moje życie biegło różnymi kolejami, to różokrzyżowa wizja zdominowała w końcu moje życie. Chciałbym pokazać jak wygląda różokrzyżowa ścieżka, jak wygląda moja droga - przede wszystkim dla tych, co szukają, ale i dla tych, którzy już znaleźli.

Boska Trójca

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-03-01 09:59
Trójca Święta to centralny dogmat kościołów chrześcijańskich opisujący Jednego Boga w trzech Osobach: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Wszystkie te Osoby mają jedną naturę. Dogmat został zatwierdzony w IV w. po Chrystusie, ale ta idea przewija się od samego początku chrześcijaństwa.

Chrześcijaństwo a Trójca Święta

O Trójcy Świętej w zasadzie nie ma wzmianek w Starym i Nowym Testamencie. Jedynym sensownym odnośnikiem do Niej są słowa Jezusa Chrystusa tuż przed Wniebowstąpieniem:

Przysięga Bodhisattwy

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2018-03-24 22:43
Zapewne duchowość można pojmować inaczej, ale ja zawsze widziałem we wszystkich kulturach i religiach część wspólną - ideę dążenia do doskonałości. No cóż - osiągnięcie czegokolwiek, a w szczególności ideału, na pewno w naszym świecie zajmuje jakiś czas i wiąże się z pewnym wysiłkiem. I niestety nie zawsze są to wysiłki efektywne...