Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Ocean Właściwości Buddy

Karma Yonten Gyamtso to moje tybetańskie imię i oznacza "Ocean Właściwości Buddy". Odkąd sięgam pamięcią to fascynowała mnie każda wzmianka o różokrzyżowcach, ich działalności i tajemnicach, i choć moje życie biegło różnymi kolejami, to różokrzyżowa wizja zdominowała w końcu moje życie. Chciałbym pokazać jak wygląda różokrzyżowa ścieżka, jak wygląda moja droga - przede wszystkim dla tych, co szukają, ale i dla tych, którzy już znaleźli.

Irracjonalizm a uczucia.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-06-26 17:36
Porządkowanie wiedzy i jej kategoryzowanie ma za zadanie zdobycie jak najbardziej przejrzystego na nią spojrzenia. Jest to takie intelektualne "solve et coagula" gdzie najpierw rozdzielamy wszystko na podstawowe elementy a potem dokonujemy syntezy.

Rozważania, jakie prowadziłem wcześniej, koncentrowały się na oddzieleniu od nauki tych obszarów wiedzy, które "zarażone" są niejako elementem irracjonalnym. Pojęcie "nauka" zostało tak zdefiniowane, że dotyczy poznania intelektualnego, więc wszystko, co jest poza takim poznaniem jest z natury rzeczy "nienaukowe". Nie oznacza to jednak jakiegoś deprecjonowania tych części naszej wiedzy i naszego poznania, które opiera się na drugiej władzy poznawczej: intuicji, gdyż część wiedzy o rzeczywistości możemy zdobyć wyłącznie w ten sposób.

Członkostwo w Zakonie A.M.O.R.C.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-06-26 16:53
Prowadząc tego bloga otwarcie informuję, że jestem członkiem Zakonu A.M.O.R.C., a nawet jego oficerem, jednak wszystko co tu umieszczam to moje prywatne myśli i opinie. Nie oddają one stanowiska, czy poglądów A.M.O.R.C., ani nawet innych jego członków. Czasami jednak moja rola i relacja do Zakonu A.M.O.R.C. bywa dość opacznie rozumiana.