Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Ocean Właściwości Buddy

Karma Yonten Gyamtso to moje tybetańskie imię i oznacza "Ocean Właściwości Buddy". Odkąd sięgam pamięcią to fascynowała mnie każda wzmianka o różokrzyżowcach, ich działalności i tajemnicach, i choć moje życie biegło różnymi kolejami, to różokrzyżowa wizja zdominowała w końcu moje życie. Chciałbym pokazać jak wygląda różokrzyżowa ścieżka, jak wygląda moja droga - przede wszystkim dla tych, co szukają, ale i dla tych, którzy już znaleźli.

Bóstwo w Księdze Urantii.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2023-03-24 09:59
Kosmogonia to całość wyobrażeń o pochodzeniu świata dla danej religii - czyli zajmuje się genezą i ewolucją świata, jak i jego twórców. Kosmogonia Księgi Urantii jest jedną z najbardziej rozbudowanych, jakie znam. Choć wyrażona jest słowami współczesnego człowieka, nie oznacza to, że jest prosta i łatwo zrozumiała - wymaga bowiem przyswojenia wielu pojęć i zmiany znaczenia innych. Spróbujmy więc zacząć od samej góry.

1:0.1 (21.1) OJCIEC Uniwersalny jest Bogiem całego stworzenia, Pierwszym Źródłem i Centrum wszystkich rzeczy i istot. Uważajcie Boga przede wszystkim za stwórcę, potem za władcę a na koniec za nieskończonego podtrzymywacza. Prawda o Ojcu Uniwersalnym zaczęła świtać dla ludzkości, kiedy prorok powiedział: „Ty Boże jesteś jedyny; nie ma nikogo prócz Ciebie. Stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios z ich wszystkimi zastępami; utrzymujesz ich i panujesz im. Przez Synów Bożych wszechświaty stworzone były. Stwórca okrywa się światłem jak płaszczem i rozpościera nieba jak namiot”. Dopiero idea Ojca Uniwersalnego – jednego Boga zamiast wielu bogów – pozwoliła człowiekowi śmiertelnemu zrozumieć, że Ojciec jest boskim stwórcą i nieskończonym władcą.

Irracjonalizm a uczucia.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-06-26 17:36
Porządkowanie wiedzy i jej kategoryzowanie ma za zadanie zdobycie jak najbardziej przejrzystego na nią spojrzenia. Jest to takie intelektualne "solve et coagula" gdzie najpierw rozdzielamy wszystko na podstawowe elementy a potem dokonujemy syntezy.