Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Ocean Właściwości Buddy

Karma Yonten Gyamtso to moje tybetańskie imię i oznacza "Ocean Właściwości Buddy". Odkąd sięgam pamięcią to fascynowała mnie każda wzmianka o różokrzyżowcach, ich działalności i tajemnicach, i choć moje życie biegło różnymi kolejami, to różokrzyżowa wizja zdominowała w końcu moje życie. Chciałbym pokazać jak wygląda różokrzyżowa ścieżka, jak wygląda moja droga - przede wszystkim dla tych, co szukają, ale i dla tych, którzy już znaleźli.

Uczucie przeciw rozumowi.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-07-01 20:40
Ostatnio pisałem o irracjonalności, jako efektowi działania uczuć - zarówno w sensie emocji, jak ogólnie wrażeń odbieranych zmysłami, czy też nawet tych pozazmysłowych. Zwłaszcza te ostatnie, np. w formie empatii, wydają się najwyższym pozytywnym przejawem irracjonalności.

[...]
"Słuchaj, dzieweczko!" - krzyknie śród zgiełku
Starzec, i na lud zawoła:
"Ufajcie memu oku i szkiełku,
Nic tu nie widzę dokoła.

Duchy karczemnej tworem gawiedzi,
W głupstwa wywarzone kuźni.
Dziewczyna duby smalone bredzi,
A gmin rozumowi bluźni".

"Dziewczyna czuje, - odpowiadam skromnie -
A gawiedź wierzy głęboko;
Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko.

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce.
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!"

"Romatyczność" Adam Mickiewicz

Nasze uczucia pozwalają nam eksplorować rzeczywistość wykraczającą poza nasz rozum, naszą wiedzę i ogólnie poznanie rozumowe. To, co wykracza poza obszar naszego zrozumienia możemy opisywać i przekazywać innym właśnie za pomocą uczuć - i również uczucia pozwalają zaakceptować ten fakt, że pewnych rzeczy nie rozumiemy. Wreszcie to uczucia od zarania dziejów każą nam badać i poznawać świat. Grafika umieszczona powyżej (alegoria umieszczona w wydanej w 1888 książce L'Atmosphere: Météorologie Populaire) przedstawia człowieka wyciągającego rękę w kierunku gwiazd, starającego wydobyć się z jego ziemskiego środowiska aby sprawdzić co jest dalej.

Bóstwo w Księdze Urantii.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-06-26 17:37
Kosmogonia to całość wyobrażeń o pochodzeniu świata dla danej religii - czyli zajmuje się genezą i ewolucją świata, jak i jego twórców. Kosmogonia Księgi Urantii jest jedną z najbardziej rozbudowanych, jakie znam. Choć wyrażona jest słowami współczesnego człowieka, nie oznacza to, że jest prosta i łatwo zrozumiała - wymaga bowiem przyswojenia wielu pojęć i zmiany znaczenia innych. Spróbujmy więc zacząć od samej góry.