Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Ocean Właściwości Buddy

Karma Yonten Gyamtso to moje tybetańskie imię i oznacza "Ocean Właściwości Buddy". Odkąd sięgam pamięcią to fascynowała mnie każda wzmianka o różokrzyżowcach, ich działalności i tajemnicach, i choć moje życie biegło różnymi kolejami, to różokrzyżowa wizja zdominowała w końcu moje życie. Chciałbym pokazać jak wygląda różokrzyżowa ścieżka, jak wygląda moja droga - przede wszystkim dla tych, co szukają, ale i dla tych, którzy już znaleźli.

Poziomy świadomości - cz. II. Świadomość człowieka.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-07-17 12:33
Mapa poziomów świadomości doprowadziła nas do człowieka współczesnego. Poziom ten określany bywa jako Jaźń, lub Ego człowieka i oznacza świadomość istnienia "obserwatora", czyli ośrodka, który najpełniej można opisać jako "Ja".

Jak wspomniałem człowiek potrafi nie tylko być świadomym swej odrębności, ale również swej wiedzy o tym fakcie. To ta cecha (świadomość odrębności siebie samego nie tylko od innych istot, ale również wyjątkowości tej wiedzy), stawia nas nad wszystkimi innymi istotami żywymi. Różnica pomiędzy najwyższymi przejawami świadomości u zwierząt, a świadomością człowieka znów nie wydaje się wielka - można powiedzieć, że my, ludzie, wiemy o jedną rzecz więcej niż najbardziej zaawansowane zwierzęta.

Poziomy świadomości - cz. I.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2020-07-17 10:49
Rozwój duchowy postrzegany jako rozwój świadomości w kontekście życia jednostki nie jest jedyną możliwą forma podejścia do tej kwestii. Równie dobrze można go rozumieć jako ewolucję istot żywych, a nawet rzeczywistości jako takiej. Przy takim podejściu celem rozwoju jednostki będzie wzniesienie się na poziom zajmowany przez byty, które są niejako ponad naszym poziomem istnienia.