Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Ocean Właściwości Buddy

Karma Yonten Gyamtso to moje tybetańskie imię i oznacza "Ocean Właściwości Buddy". Odkąd sięgam pamięcią to fascynowała mnie każda wzmianka o różokrzyżowcach, ich działalności i tajemnicach, i choć moje życie biegło różnymi kolejami, to różokrzyżowa wizja zdominowała w końcu moje życie. Chciałbym pokazać jak wygląda różokrzyżowa ścieżka, jak wygląda moja droga - przede wszystkim dla tych, co szukają, ale i dla tych, którzy już znaleźli.

Confessio Fraternitatis

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-10-28 10:53
Confessio Fraternitatis Roseae Crucis (w oryginale "Confessio oder Bekenntnis der Societät und Bruderschaft Rosenkreuz"), lub po prostu Confessio, wydano anonimowo drukiem w Kassel w 1615 roku. Jest drugim różokrzyżowym manifestem, głoszącym istnienie tajnego bractwa alchemików i mędrców, które zostało powołane aby przygotowywać ludzkość na nadchodzące zmiany.

Autorstwo Confessio przypisywane jest różnym postaciom historycznym, spośród których najbardziej znaną jest Francis Bacon. Manifest uzupełnia wcześniejszą Fama Fraternitatis zawierając wykładnię "prawdziwej filozofii". Potwierdza również dalszą ochronę dla członków "Bractwa Różokrzyżowców" przed oskarżeniami i atakami. Głosi konieczność przekształcenia i odnowienia życia intelektualnego i moralnego Europy: "[...]bardzo właściwe jest ograniczenie niewolnictwa, niesprawiedliwości, kłamstw i ciemności". Według Confessio podstawowym warunkiem zdobycia wyższej wiedzy jest "sumienne działanie", "znajomość filozofii" i chrześcijaństwo, ale pojmowane ezoterycznie.

Pałace pamięci

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-10-21 22:38
"Pałace pamięci" to nazwa techniki pozwalającej zapamiętać dużą ilość informacji, w oparciu o skojarzenia informacji ze znanymi sobie miejscami (rzeczywistymi, lub wymyślonymi). Przestrzeń, jaką wykorzystujemy do wspierania procesu, musi być bardzo silnym i wyrazistym symbolem - może to być np. nasz dom lub szkoła, ale również mogą to być skomplikowane symbole mistyczne czy filozoficzne.