Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Ocean Właściwości Buddy

Karma Yonten Gyamtso to moje tybetańskie imię i oznacza "Ocean Właściwości Buddy". Odkąd sięgam pamięcią to fascynowała mnie każda wzmianka o różokrzyżowcach, ich działalności i tajemnicach, i choć moje życie biegło różnymi kolejami, to różokrzyżowa wizja zdominowała w końcu moje życie. Chciałbym pokazać jak wygląda różokrzyżowa ścieżka, jak wygląda moja droga - przede wszystkim dla tych, co szukają, ale i dla tych, którzy już znaleźli.

Żywioły a osobowość człowieka.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-11-04 00:10
Osobowość, czyli zestaw unikalnych cech, które determinują nasz sposób myślenia i działania, identyfikuje każdą istotę ludzką. Rozwój duchowy, rozumiany jako rozwój osobowości, to kształtowanie tego sposobu myślenia i reagowania.

Osobowość to stosunkowo stałe w czasie cechy, dyspozycje i właściwości jednostki - dzięki czemu nas identyfikuje. Nadają one względną spójność zachowaniu, myśleniu, działaniu i odczuwaniu człowieka. Osobowości nie należy mylić z charakterem, który odnosi się do moralnych lub etycznych sądów o zachowań danej osoby, ani też z temperamentem, wrodzonymi cechami osoby, takimi jak porywczość lub zdolność do przystosowywania się. Nasz sposób reagowania na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne (czyli charakter i temperament) to istotna część osobowości - jeśli mamy ją kształtować, to musimy umieć rozróżnić to, co możemy zmieniać od tego, co możemy jedynie kontrolować.

Confessio Fraternitatis

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-10-28 10:53
Confessio Fraternitatis Roseae Crucis (w oryginale "Confessio oder Bekenntnis der Societät und Bruderschaft Rosenkreuz"), lub po prostu Confessio, wydano anonimowo drukiem w Kassel w 1615 roku. Jest drugim różokrzyżowym manifestem, głoszącym istnienie tajnego bractwa alchemików i mędrców, które zostało powołane aby przygotowywać ludzkość na nadchodzące zmiany.