Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Ocean Właściwości Buddy

Karma Yonten Gyamtso to moje tybetańskie imię i oznacza "Ocean Właściwości Buddy". Odkąd sięgam pamięcią to fascynowała mnie każda wzmianka o różokrzyżowcach, ich działalności i tajemnicach, i choć moje życie biegło różnymi kolejami, to różokrzyżowa wizja zdominowała w końcu moje życie. Chciałbym pokazać jak wygląda różokrzyżowa ścieżka, jak wygląda moja droga - przede wszystkim dla tych, co szukają, ale i dla tych, którzy już znaleźli.

Poczucie harmonii

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-12-11 23:51
Harmonia, ta starożytna bogini ładu i symetrii, odpowiadająca za nasze poczucie piękna, porządku, zgody i łączności. Nie chodzi tu wyłącznie o nasze wrażenia artystyczne - była również patronką prawdziwej miłości, a jej związek z Kadmosem, greckim herosem, stawiano jako wzór doskonałego małżeństwa, co docenił sam Zeus.

Na harmonię zwracamy uwagę przede wszystkim w kontekście dzieł mających w sobie, nawet niewielki, pierwiastek artystyczny - mówimy o harmonijnej muzyce, harmonijnej architekturze, czy rzeźbie mając na myśli nasze odczucia estetyczne. Jednak tak, jak starożytną boginię, łączymy harmonię z poczuciem piękna wyrażoną nie tylko w rzeczach, ale również w relacjach między ludźmi. Z jednej strony harmonia to konkretne elementy, które umiejętnie wykorzystane przez twórców aby wyrazić piękno wywołują je w nas, odbiorcach ich dzieł. Z drugiej strony jej brak lub zaburzenie odbieramy jako brzydotę i jest dostrzegane czasami nawet jeszcze wyraźniej niż piękno. Wydaje się zatem, że harmonia to doskonałość, ale również stan naturalny, a jej brak (lub zaburzenie) to błąd, który nie powinien mieć miejsca.

Dylematy moralne.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-11-26 11:16
Kiedyś uważałem, że rozwój duchowy to przede wszystkim rozwój moralny. Mocno zmieniło się jednak moje postrzeganie tego czym jest moralność i to, jak ją rozumiem. Związana jest to głównie z rozróżnieniem tego, co w moralności jest wymagane, a co zalecane.