Karma Yonten Gyamtso


Ocean Właściwości Buddy

Ocean Właściwości Buddy

Karma Yonten Gyamtso to moje tybetańskie imię i oznacza "Ocean Właściwości Buddy". Odkąd sięgam pamięcią to fascynowała mnie każda wzmianka o różokrzyżowcach, ich działalności i tajemnicach, i choć moje życie biegło różnymi kolejami, to różokrzyżowa wizja zdominowała w końcu moje życie. Chciałbym pokazać jak wygląda różokrzyżowa ścieżka, jak wygląda moja droga - przede wszystkim dla tych, co szukają, ale i dla tych, którzy już znaleźli.

Struktura organizacji ezoterycznej

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-06-07 10:07
Patrząc na typ organizacji (szkoła/zakon) mamy wiele wskazówek odnośnie tego, czy organizacja spełni nasze oczekiwania i czy my będziemy w stanie spełnić stawiane w niej wymagania. Z tym elementem wiąże się też kwestia wewnętrznej struktury takiej grupy - kto i w jaki sposób nią zarządza i jak podejmowane są decyzje.

Niniejsze rozważania to oczywiście ciąg dalszy wcześniejszego artykułu na temat "jak wybrać organizację ezoteryczną?" W dalszym ciągu opieram się na artykule Nicka Farrella, który w zasadzie tłumaczę i nieco rozszerzam o osobistą perspektywę (czyli Zakon A.M.O.R.C.). Kiedy sam poszukiwałem organizacji różokrzyżowej wiedziałem jedynie, że chcę studiować różokrzyżowe nauki - nie miałem wtedy specjalnego wyboru. Miałem w zasadzie trzy możliwości i wybrałem tę, która najlepiej ze mną rezonowała. Jednak dziś, z perspektywy wielu lat własnych doświadczeń, potrafię docenić również wagę zasad wg których działa mój Zakon. Zasady te to właśnie struktura organizacyjna grupy. Różne jej rodzaje powodują różne problemy - np. struktura bardzo hierarchiczna może być trudna do zaakceptowania, gdy nie jesteś osobą potrafiącą się podporządkować. Oczywiście problemy (różnego rodzaju) mogą wystąpić w grupie o dowolnej strukturze. Każda bowiem ma swoje dobre i złe strony, a jeśli dołączysz do ezoterycznej grupy, powinieneś być świadomy tego, jakie one są. 

Mapa, czyli analogia.

przez Karma Yonten Gyamtso — ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 21:01
Analogia jest to próba przedstawienia cech jakiegoś bytu poprzez opisanie jego podobieństwa do innego. W analogii pomocniczy byt i jego cechy stają się symbolami tego, co usiłujemy wytłumaczyć - czyli tak, jak w mapie. Jednak aby skutecznie rozumieć mapę musimy poznać stosowane w niej symbole i rozumieć, że mapa nie jest terenem - jest tylko jego symbolem.